Suđenje

Muratović i ostali: O akciji iz oktobra 1992.

29. Februara 2024.16:21
Na suđenju za zločine počinjene na području Zvornika, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine prisjetili su se akcije iz oktobra 1992. i jedinica koje su učestvovale u njoj.
Zvornik. Foto: BIRN BiH

Agan Suljić je kazao da je bio u Prvom zvorničkom odredu u Sapni, u vodu iz Klise, i da su 8. oktobra išli u akciju s ciljem zaposjedanja sela iz kojih su bili izbjegli.

“Bili smo mi, Šetićani, Đulićani, ‘Džamijski golubovi’”, naveo je svjedok, dodavši da su konkretne zadatke dobili od komandira čete Nijaza Seferovića.

Objasnio je kojim pravcima je koja jedinica trebala da se kreće, navodeći da je vod iz Šetića išao prema Šetićima, Pantićima i Lukućima. U Šetićkom vodu, kako je naveo, bilo je 20-ak pripadnika, a bili su predvođeni Avdijom i Mujom Muratovićem.

“Nije to baš organizovano bilo, neka disciplinovana vojska”, rekao je Suljić, dodavši da misli da je Mujo Muratović bio glavni, mada nije siguran.

Svjedok je kazao da je njegov vod išao u Klisu, ali da se ispostavilo da nisu bile tačne informacije da nema nikoga u tom selu, već da je bilo puno neprijateljskih vojnika, među kojima i “Simini četnici”. Rekao je da su počele borbe i da se pucalo svuda okolo, ali da nije mogao da vidi šta se dešava u Šetićima i Pantićima.

Kazao je da se penjao prema Klisici sa Avdijom iz Šetićkog voda, koga je usmrtio metak. Dodao je da su se na kraju povukli. Suljić je rekao da je kasnije čuo da je Hajrudin iz Šetićkog voda ganjao Boru.

Mujo Muratović, Rasim Omerović, Asim Alić, Fadil Mujić i Ismet Memić su optuženi za ubistva deset srpskih civila i tri zarobljena pripadnika Vojske Republike Srpske, kao i nečovječno postupanje od 9. oktobra 1992. do 6. jula 1994. godine.

Muratović je optužen u svojstvu komandira Šetićke čete, Omerović u svojstvu komandira Vojne policije, Alić kao načelnik, a Mujić kao komandir Stanice javne bezbjednosti Sapna.

Svjedok Omer Selimović je kazao da je iz Đulića otišao u selo Zaseok i da je formirao jedinicu “Džamijski golubovi”. Rekao je da je uoči akcije 8. oktobra bio sastanak u Sapni na kojem su bili major Šabić, Šemso Muminović i drugi.

“Zadatak je bio da se vratimo svojim kućama. To su ogromna bošnjačka sela, iz kojih smo mi protjerani”, kazao je svjedok.

Rekao je da je u akciji učestvovala i jedinica iz Šetića i da misli da su oni išli prema Šetićima. Ispričao je kuda se kretala njegova jedinica i kako je došlo do borbi.

Nastavak suđenja je 7. marta.

Marija Taušan