Suđenje

Muratović i ostali: Čuo za mučenje i likvidaciju zarobljenika

30. Maja 2024.16:02
Na suđenju za zločine na području Zvornika, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine iznio je saznanja o mučenju i ubistvu trojice zarobljenika u zimu 1993.
Optuženi u predmetu “Muratović Mujo” i ostali: Foto: BIRN BiH

Husein Muratović govorio je o formiranju vojnih jedinica u proljeće 1992. – Zvorničkog odreda i Teritorijalne odbrane (TO), navodeći da je bio pomoćnik komandanta za obavještajne poslove u jednoj jedinici.

Na pitanje o dešavanjima iz januara 1993. na Baljkovici i Tisinoj Kosi, svjedok je rekao da je izvedena akcija kako bi se oslobodio prolaz za grupu civila i kako je došlo do oružanog sukoba i zarobljavanja tri vojnika.

“Zarobljenike smo doveli u Baljkovicu. Prvo hrana i čaj, razgovarali smo s njima“, naveo je Muratović.

On je rekao da je s njim tada bio Ćazim Tabaković, komandir Vojne policije, koja je nastala od jedinice “Sultan Fatih“, kao i Vehid Muhamedbegović i još nekoliko vojnika. Ispričao je da su nakon pola sata krenuli i u Međeđi su naišli na grupu pripadnika “Džamijskih golubova“ i još nekih jedinica.

Prema njegovim riječima, neki od tih vojnika su krenuli prema zarobljenicima, a Tabaković je udario jednog koji je nasrnuo.

“Neko od njih je repetirao pušku… Ćazim je ranio jednog vojnika iz ‘Džamijskih golubova'“, ispričao je Muratović.

On je rekao da je Tabaković odveo zarobljenike u Sapnu, a on je otišao da informiše komandanta o situaciji na terenu i prikupljenim informacijama od zarobljenika. Naveo je da je sutradan otišao da vidi zarobljenike koji su bili u kući koju je koristila vojna služba.

“Imali su modrice, bili su plavi – Milan Radović i Rade Lazić. Tada sam shvatio, bio sam iznenađen da neko pušta ljude da ih maltretiraju“, prisjetio se svjedok.

On je kazao da je obavijestio komandu o tome te saznao da se treći zarobljenik objesio. Kako je naveo, jedan od visokih oficira je rekao: “Zašto ljudi nisu transportovani u vojni pritvor u Tuzli“. Muratović je rekao da je čuo za mučenje dvojice zarobljenika.

“Saznao sam da su izvođeni do rijeke, mučeni. Razbijen je led, tjerali ih da se kupaju, da se sunčaju na zaleđenom kamenu… Saznao sam da ih je pokupilo vojno vozilo i da su likvidirani“, naveo je svjedok, dodajući da je komanda Četvrte operativne grupe znala za dešavanja.

Kazao je da je zarobljenike obezbjeđivala Vojna policija TO-a Zvornik.

Mujo Muratović, Rasim Omerović, Asim Alić, Fadil Mujić i Ismet Memić su optuženi za ubistva deset srpskih civila i tri zarobljena pripadnika Vojske Republike Srpske, kao i nečovječno postupanje od 9. oktobra 1992. do 6. jula 1994.

Muratović je optužen u svojstvu komandira Šetićke čete, Omerović u svojstvu komandira Vojne policije Opštinskog štaba TO-a Zvornik, Alić kao načelnik, a Mujić kao komandir Stanice javne bezbjednosti Sapna.

Na pitanja Omerovićeve Odbrane, Muratović je potvrdio da je Tabaković bio komandir Vojne policije u januaru 1993. i da je od drugih spašavao zarobljenike u Međeđi. Svjedok je braniocu Senadu Dupovcu potvrdio da je Tabaković došao u Sapnu sa zarobljenicima i poslije je bio ranjen, a mijenjao ga je Hajrudin Hrustić.

Branilac je naveo da je Hrustić ubijen 6. februara, kada su zarobljenici već bili mrtvi, s čim se svjedok složio.

Suđenje se nastavlja 11. jula.

Marija Taušan