Suđenje

Hadžić i ostali: Čuli za akciju na Čemerno

8. Februara 2024.11:56
Na suđenju za zločine na području Ilijaša, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pročitalo je iskaze preminulih svjedoka koji kazali da su čuli za akciju na Čemerno iz juna 1992.
Džemal Hadžić. Foto: BIRN BiH

Svjedok Danko Barić u istrazi je kazao da je bio u staničnom odjeljenju policije u Ljubini, gdje je jedan od policajaca bio optuženi Enes Durak. On je rekao da su držali seoske straže.

U vezi akcije na Čemerno, naveo je kako je čuo da su neki pripadnici poginuli.

“Kružile su priče da su učestvovali pripadnici s Korita, Ilijaša, neki iz Kaknja i Breze, zbog uništenja topova koji su gađali Brezu i Ilijaš“, kazao je Barić.

Za zločine u Čemernom optuženi su Džemal Hadžić, Teufik Turudić, Džemal Smolo, Senad, Haris i Benjamin Sikira, Enes Durak, Mirsad, Nusret i Mirzet Bešlija, te Nehru Ganić. Prema optužnici, oni su 10. juna 1992. napali Čemerno – pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima i paljenjem imovine – što je za rezultat imalo smrt 30 osoba srpske nacionalnosti.

Tužilac Vladimir Simović pročitao je iskaz preminulog Mije Bogdana, koji je bio pomoćnik komandanta za pozadinu Teritorijalne odbrane u Brezi. On je rekao kako je čuo da je akcija na Čemerno bila uspješna i da su uništene haubice.

“U Štabu nije zvanično raspravljano o akciji. Pričalo se da su neke žene pobijene“, naveo je Bogdan.

Suđenje se nastavlja 15. februara.

Marija Taušan