Vijest

Dom naroda produžio rok za formiranje Odjela za provjeru finansijskih izvještaja sudija i tužilaca

31. Januara 2024.16:33
Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH produžen je rok za formiranje Odjela za provjeru finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija krovne pravosudne institucije.


Parlamentarna skupština BiH. Foto: BIRN BiH

Nakon što su na sjednici Predstavničkog doma, održanoj dan ranije, usvojene izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, Dom naroda je sa 13 glasova za i jednim suzdržanim donio istu odluku posljednjeg dana januara.

Ovom odlukom se produžava rok za formiranje Odjela za provedbu po izvještajima VSTV-a koji je, prema izmjenama i dopunama Zakona usvojenim u septembru 2023. godine, zadužen za provjeru finansijskih izvještaja sudija i tužilaca.

Raniji rok za formiranje bio je 23. decembar 2023. godine kada su izmjene i dopune Zakona stupile na snagu, međutim, nije bio dovoljan.

Zbog toga je Vijeće uputilo dopis da se rok produži za 90 dana.

Kako je na sjednici Predstavničkog doma naveo ministar pravde Davor Bunoza, produženje roka ima za cilj sprečavanje blokade pravosudnog sistema.

Detektor je ranije pisao kako novi rok – do 23. marta 2024. godine – neće biti dovoljan za formiranje Odjela, te da će to značiti blokiranje preuzimanja funkcija imenovanih sudija i tužilaca.

Tokom rasprave je zastupnik Šerif Špago naveo da je VSTV uputio dva dopisa, jednim tražeći rok do 23. marta, a drugim do 23. juna, navodeći da bi on podržao i jedan i drugi rok.

Milan Petković je tokom rasprave kazao da misli da se požurilo sa usvajanjem izmjena i dopuna Zakona da bi se ispunio jedan od uslova za pristup Evropskoj uniji.

“Svi smo saglasni da je trebalo da ga usvojimo i možda smo precijenili mogućnosti VSTV-a. Saglasan sam da se produži rok, najmanje do marta, a ako je potrebno i duže”, kazao je.

Petković je naveo i da su ga kontaktirali predsjednici nekoliko sudova koji su rekli da će postojati blokada u imenovanju sudija i tužilaca zbog toga što pojedini prelaze na druga radna mjesta, a pojedini idu u penziju.

Safet Kešo je izrazio bojazan da ni rok do 23. marta neće biti ispoštovan, te da je pristalica ideje o pomjeranju roka.

Na sjednici Doma naroda nije bilo rasprave. Ministar Bunoza je tokom objašnjavanja hitnosti kazao da su ovo jednostavne izmjene i da očekuje njihovo usvajanje.

Izmjene i dopune Zakona o VSTV-u usvojene su u septembru prošle godine te, iako podrazumijevaju nekoliko pozitivnih izmjena, glavne promjene nisu naišle na podršku većeg dijela pravosudne, međunarodne i nevladine zajednice.

One neće unijeti reformu u radu pravosuđa, pisao je ranije Detektor.

Na ovo su upozorili i iz Transparency Internationala, kako pri usvajanju izmjena i dopuna, tako i pri predstavljanju Indeksa percepcije korupcije.

Nermina Kuloglija-Zolj