Vijest

BiH najgora u regionu po indeksu percepcije korupcije

30. Januara 2024.12:08
Bosna i Hercegovina je druga najlošije pozicionirana zemlja u Evropi kada je u pitanju stanje korupcije, pokazuje ovogodišnje istraživanje Transparency Internationala.
Indeks percepcije korupcije za 2023. godinu. Ilustracija: Transparency International u BiH

Prema Indeksu percepcije korupcije za 2023. godinu, BiH ima ocjenu 35, što je za jednu više nego prošle godine ali, uprkos ovom rastu, nazaduje u odnosu na prethodne godine. Ovom ocjenom BiH je na 108. mjestu od ukupno 180 zemalja u kojima je vršeno mjerenje. Jedina lošija zemlja u Evropi je Rusija.

Indeks percepcije korupcije je mjera koja ima za cilj procijeniti nivo percepcije korupcije u različitim zemljama širom svijeta i mjeri se na skali od 0 do 100.

Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparencya u BiH, navela je da je ovogodišnji fokus istraživanja indeksa bio na sektoru pravosuđa, pri čemu se, kada je u pitanju pravosuđe u BiH, ne može govoriti o napretku.

“Kada govorimo o statistici procesuiranja visoke korupcije, ne možemo govoriti o napretku. Isto tako, ne možemo govoriti o napretku ni kada govorimo reformi pravosuđa”, navela je Korajlić.

Ona je podsjetila da je u okviru reformi pravosuđa u proteklom periodu usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, pri čemu su te izmjene neprimjenjive.

“Danas se čeka na odluku o prolongiranju rokova za veliku reformu u smislu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, pri čemu je osnovni mehanizam provjere finansijskih kartona”, navela je Korajlić.

Detektor je pisao da novi rok za formiranje Odjela, čije se usvajanje očekuje na sjednicama Parlamentarne skupštine BiH, neće biti dovoljan, što može dovesti do blokiranja rada pravosudnih institucija.

Korajlić se osvrnula i na pravosnažnu presudu donesenu u predmetu Respiratori, navodeći da je to predmet koji su pratile brojne kontroverze .

Ovom presudom, Fadil Novalić, bivši federalni premijer, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite i Fikret Hodžić, vlasnik firme “F.H. Srebrena malina” osuđeni su na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe prilikom nabavke respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka tokom pandemije koronavirusa.

“Tek kada je neko na izmaku moći, na odlasku s vlasti, onda je procesuiran, a oni koji drže kontrolu su zaštićeni. U tom pogledu smo vidjeli da iste i slične afere nisu procesuirane i neće biti procesuirane”, kazala je Korajlić, dodajući da postoji nazadak i u pogledu osnovnih ljudskih prava.

Srđan Traljić iz Transparencya je kazao da je prosječni indeks percepcije korupcije za 2023. godinu 43, pri čemu dvije trećine zemalja imaju rezultat niži od 50.

Ocjena 35 je za poen bolja od prošle godine, naveo je Traljić pojašnjavajući da, uprkos bodu više koji BiH ima u odnosu na prošlu godinu, i dalje spada u zemlje koje najviše nazaduju.

“BiH bilježi najveći pad od 2012. godine i ima sedam poena manje nego te godine”, naveo je Traljić, te kazao da je BiH danas na poziciji gdje je Kosovo bilo 2012. godine.

Nermina Kuloglija-Zolj