Suđenje

Grujić: Tužilaštvo traži kaznu za silovanje bez ublažavanja

12. Januara 2024.12:47
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je da Rade Grujić bude osuđen zbog silovanja počinjenog u Liplju kod Zvornika 1992. godine, u okviru širokog i sistematskog napada.
Zvornik. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je u završnoj riječi ocijenilo da je dokazalo da je Grujić, kao pripadnik čete Snagovo, počinio zločin protiv čovječnosti prisilivši na seksualni odnos žensku osobu zatvorenu u Liplju sa drugim mještanima.

“Bio je svjestan da je 400 komšija nezakonito zatvoreno… Iskoristio je situaciju nemoći oštećene A-3”, kazala je tužiteljica Eldina Biuk.

Navela je da su svi svjedoci potvrdili da su civili bili zatvoreni od 25. maja do 2. juna 1992. u Liplju. Tužiteljica je rekla da je A-3 jasno, nedvosmisleno i detaljno opisala šta se dešavalo u Liplju, kako su žene odvođene i kako je ona silovana.

“Poznavala ga je kao komšiju iz Grujića”, podsjetila je tužiteljica, dodavši da je svjedokinja na fotografijama, a kasnije i u sudnici, identifikovala optuženog kao osobu koja je silovala.

Biuk je napomenula da su i druge svjedokinje potvrdile navode A-3.

“Znale su da je silovana po tome kako je izgledala, a i sama im je poslije pričala”, podsjetila je tužiteljica.

Istakla je da su komšije i rođaci optuženog posvjedočili da su ga viđali kod kuća gdje su bili zatvoreni civili.

Odbrana, prema riječima Biuk, nije uspjela osporiti iskaz oštećene pokušavajući da pokaže da nije bilo prisile. Tužiteljica je kazala da je o tome bespredmetno raspravljati s obzirom na situaciju u kojoj se oštećena nalazila.

Tužiteljica je odbacila iskaze svjedoka Odbrane koji su Grujiću dali alibi, navodeći da je u maju otišao u Srbiju zbog problema koji je imao sa “Bijelim orlovima”. Rekla je da materijalna dokumentacija, koju je uložila prije iznošenja završnih riječi kao repliku na dokaze Odbrane, pokazuje da je Grujić primio platu za juni.

Dodala je da Odbrana nije pitanja o odlasku u Srbiju postavljala Grujićevim rođacima i komšijama koji su na poziv Tužilaštva svjedočili kako su ga viđali u Liplju kada su civili bili zatvoreni.

Tužilaštvo smatra da na strani optuženog ne postoje olakšavajuće okolnosti za djelo koje je počinio a koje je ostavilo trajne posljedice na oštećenoj.

“Predlažem kaznu propisanu zakonom bez bilo kakvog ublažavanja, jer za to nema osnova”, kazala je Biuk.

Zatražila je da se ispuni imovinskopravni zahtjev oštećene, kao i da se Grujiću produži pritvor.

Završna riječ Odbrane zakazana je za 9. februar.

Marija Taušan