Vijest

Mato Kulaš disciplinski kažnjen smanjenjem plate na pola godine

7. Decembra 2023.11:25
Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) potvrdilo je drugostepenu disciplinsku odluku kojom je Mato Kulaš, predsjednik Okružnog privrednog suda u Doboju, sankcionisan smanjenjem plate od 15 posto na šest mjeseci zbog više disciplinskih prekršaja.

Doboj. Foto: BIRN BiH

VSTV je na sjednici održanoj krajem novembra ove godine potvrdio odluku Drugostepene disciplinske komisije kojom je Mato Kulaš, predsjednik Okružnog privrednog suda u Doboju, sankcionisan smanjenjem plate od 15 posto na šest mjeseci.

Kako se navodi u konačnoj odluci, nakon provedenog postupka, Prvostepena disciplinska komisija mu je izrekla mjeru smanjenja plate za 30 posto na period od šest mjeseci. Odlučujući o žalbama, Drugostepena komisija djelimično je usvojila žalbe tuženog Kulaša, te mu izrekla mjeru smanjenja plate za 15 posto na period od šest mjeseci.

“VSTV BiH, kao cjelina, u cijelosti prihvata razloge koje je navela Drugostepena disciplinska komisija, smatrajući da je izrečena disciplinska mjera smanjenje plaće za 15 posto na period od šest mjeseci adekvatna i primjerena prirodi i težini počinjenih disciplinskih prekršaja, njihovim posljedicama, okolnostima izvršenja disciplinskog prekršaja i utvrđenom stepenu disciplinske odgovornosti tuženog, te da će se istom ostvariti svrha i ciljevi disciplinskog sankcionisanja nosilaca pravosudnih funkcija od strane disciplinskih organa VSTV-a”, stoji u odluci ove institucije.

VSTV je konstatovao da su disciplinske komisije pravilno utvrdile sve kriterije Smjernica za određivanje disciplinskih mjera, a koje okolnosti su bile od značaja za određivanje vrste i visine disciplinske mjere tuženom, i dale im odgovarajući značaj, iz kojih razloga se žalbene tvrdnje Ureda i tuženog o neproporcionalnosti izrečene disciplinske mjere ne mogu prihvatiti kao osnovane.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa, Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na sudiju Kulaša.

Tužbom Ureda disciplinskog tužioca (UDT) Kulaš se teretio za prekršaje “neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije” te “donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka”.

Prema tužbi, Kulaš je pet predmeta prikazao završenim u CMS-u, iako je bio svjestan da odluke nisu izrađene. Kako se navodilo u tužbi, Kulaš je u četiri predmeta propustio rok za dostavljanje odgovora na žalbu, te donosio odluke kojima je uporno i neopravdano kršio pravila postupka.

Ova odluka Vijeća je konačna. 

Emina Dizdarević Tahmiščija