Suđenje

Srabović i ostali: U januaru završna riječ Tužilaštva

16. Novembra 2023.11:23
Ulaganjem materijalnih dokaza Odbrana i izjašnjenjem na izmijenjenu optužnicu Državnog tužilaštva, okončan je dokazni postupak na suđenju za zločine počinjene na području Lukavca.
Abid Arapčić, Refik Morankić, advokat Meris Ćato i Ahmet Bajrić. Foto: BIRN BiH

Prije ulaganja materijalnih dokaza, Odbrane su prigovorile izmijenjenoj optužnici koju je dostavilo Državno tužilaštvo.

Dok je Odbrana optuženog Zijada Srabovića odbila da se izjasni o izmijenjenoj optužnici, Senad Bilić, branilac optuženog Refika Morankića, rekao je kako je izmjenama dodata nova količina krivičnih opisa te optužbi.

Branilac Meris Ćato zatražio je od Suda da odbaci izmijenjenu optužnicu, navodeći kako je Optužba proširila i pooštrila inkriminaciju njegovog branjenika Ahmeta Bajrića.

“Ovakvo mijenjanje optužnice je protivno Zakonu o krivičnom postupku BiH, jer se nakon dokaznog postupka mom branjeniku stavljaju na teret djela kojih nije bilo u prvobitnoj optužnici”, kazao je Ćato, a njegove tvrdnje podržale su i ostale Odbrane.

Tužiteljica Eldina Biuk rekla je da je izmjena optužnice urađena u skladu sa činjenicom da je jedan od optuženih preminuo i da je izbačen dio koji se odnosio na njega.

Za nečovječna postupanja, mučenja i ubistva civila u školama u Lukavcu i objektu “Klaonica” u Modracu počinjena od juna do oktobra 1992. godine, osim Srabovića, Morankića i Bajrića, optuženi su Abid Arapčić, Pašaga Čajić, Samir Džambić i Mirsad Žilić.

Prema optužnici, Srabović je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost Štaba Teritorijalne odbrane u Lukavcu, Morankić komandant “Fikine jedinice” i Hrvatskog vijeća obrane Modrac, a ostali optuženi pripadnici te jedinice ili vojni policajci.

Nakon izjašnjenja o izmijenjenoj optužnici, Odbrane Džambića i Žilića uložile su materijalne dokaze, čime je završen dokazni postupak.

Za 11. januar 2024. je planirano da Tužilaštvo iznese završnu riječ.

Selma Boračić Mršo