Suđenje

Grujić: Svjedoci tvrde da je optuženi bio u Srbiji

8. Novembra 2023.15:59
Na suđenju za zločine počinjene u Liplju kod Zvornika, svjedoci Odbrane su ustvrdili da je optuženi Rade Grujić, zbog neslaganja s “Belim orlovima“, sredinom maja 1992. otišao u Srbiju.
Zvornik. Foto: BIRN BiH

Na početku ročišta predsjednica Sudskog vijeća Tanja Curović saopštila je da je Državno tužilaštvo odustalo od saslušanja preostalih svjedoka, te konstatovala da je Optužba završila sa dokaznim postupkom, nakon čega je uslijedilo izvođenje dokaza Odbrane.

Prvi svjedok Odbrane Sreten Grujić ispričao je kako su mještani u Grujićima tokom aprila počeli čuvati straže oko kuća i da su imali “nešto lovačkog oružja”.

“Na straži su bila i trojica moje braće, te Rade Grujić“, rekao je svjedok, navodeći da je u selo krajem marta 1992. godine došla vojna formacija “Beli orlovi“ iz Srbije.

Prema njegovim riječima, Rade je polovinom maja 1992., zbog toga što su mu uzeli auto, imao sukob s njima, nakon čega je napustio Grujiće i otišao u Mali Zvornik u Srbiju.

“U Grujiće se vratio nekad u junu kada su otišli ‘Beli orlovi'”, kazao je svjedok, te dodao da nije čuo ništa o dešavanjima u selu Liplje.

Na pitanje tužiteljice Eldine Biuk, svjedok je rekao da se sredinom maja 1992. formira četa Snagovo i da je on s Radetom Grujićem bio pripadnik te čete, kojom je komandovao Tihomir Jasikovac.

Tužiteljica je pitala svjedoka da li vidi Radeta sredinom maja kada dolazi u Grujiće, na šta je odgovorio da je Rade već bio otišao.

“Pa rekli ste da je bio s Vama na straži?“, upitala je tužiteljica Biuk, na šta je svjedok rekao: “Pa bio je tu neko vrijeme i onda otišao“.

Sutkinja Minka Kreho također je pitala svjedoka do kada je optuženi Rade Grujić u selu, na šta je rekao da je bio do kraja maja na straži.

Drugi svjedok, Milutin Grujić, koji je naveo da je u srodstvu sa optuženim, ispričao je da je mobilisan u Teritorijalnu odbranu Zvornik i raspoređen na Kula Grad, a potom ga u augustu 1992. raspoređuju u selo Grujiće, gdje je imao porodičnu kuću u kojoj su živjeli njegovi roditelji i braća.

I ovaj svjedok je kazao da je čuo kako je Rade Grujić imao problema s vojskom iz Srbije i da je sredinom maja 1992. otišao u Mali Zvornik. On je negirao da je optuženi učestvovao u napadima na selo Liplje.

Na pitanje tužiteljice Biuk, svjedok je rekao da je po dolasku u Grujiće postavljen za komandira voda čete Snagovo, u kojoj je bio i optuženi koji se u Grujiće vraća nakon što su “Beli orlovi“ napustili ovo područje.

Svjedok se nije složio s navodima tužiteljice da su “Beli orlovi“ bili na tom području i u augustu, smješteni u školi u Gligorevićima.

Grujić je optužen da je, u svojstvu pripadnika čete Snagovo Teritorijalne odbrane Zvornik, silovao ženu bošnjačke nacionalnosti u Liplju, gdje se nalazio zatočen veliki broj civila bošnjačke nacionalnosti.

Suđenje se nastavlja 17. novembra, kada će biti saslušana još dva svjedoka Odbrane.

Selma Boračić Mršo