Suđenje

Blekić i ostali: Spajanje “Vradisa“ s “Unioninvestom“ i eliminisanje pozajmice

1. Novembra 2023.15:28
U nastavku suđenja u predmetu “Profit” za nezakonito sticanje oko 30 miliona konvertibilnih maraka, svjedok sarajevskog Kantonalnog tužilaštva govorio je o pripajanju firme “Vradis“ “Unioninvestu“ 2009. godine.


Zijad Blekić i ostali. Foto: BIRN BiH

Izet Halilović kazao je da je revizorska firma u kojoj je radio bila angažovana da iznese mišljenje na plan reorganizacije, odnosno pripajanja “Vradisa“ i “Unioninvesta“. Svjedok je naveo da je nalaz, u odnosu na osnovni iskazani kapital, bio pozitivan za “Vradis“, a za “Unioninvest“ mišljenje je dato s rezervom.

“Osnovni kapital u ‘Vradisu’ je bio 2.000 a u ‘Unioninvestu’ 2,7 miliona, ne mogu se tačno sjetiti“, kazao je Halilović.

On je rekao da je postojala obaveza “Vradisa“ prema “Unioninvestu“, po osnovu pozajmice od oko 22 miliona maraka.

“Za plan nismo imali primjedbi jer se prilikom pripajanja vrši eliminacija međusobnih potraživanja“, objasnio je svjedok.

Odbranu Edina Dizdara interesovalo je da li je neto imovina “Vradisa“ i “Unioninvesta“ smanjena prilikom pripajanja, na šta je Halilović odgovorio da nije u planu reorganizacije. Na pitanje da li su bili oštećeni dioničari “Unioninvesta“, kazao je:

“Mi imamo 2.000 ‘Vradisa’ koji se pripajaju sa 2,7 miliona. Šta znače te 2.000 za ova dva miliona s aspekta računovodstva. S aspekta zakona i prava, ne mogu to komentarisati“, objasnio je Halilović.

Za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, prevaru u privrednom poslovanju i druga djela optuženi su Zijad Blekić, Edin Dizdar, Armin Mulahusić, Daver Halilbegović, Jasmin i Smiljka Jusufranić, Mirsad Imamović, Muharem Bajrić, Ramiz Bibić, Naser Daca, Hasan Ćelam, Edina Halilbegović, Elma Mulahusić i Azra Blekić Aydogan.

Svjedokinja Sadeta Kastrat, koja je bila šef računovodstva u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, govorila je o ugovoru koji su imali s firmom “Profininvest“ u vezi s izgradnjom na Marindvoru u Sarajevu.

Ona je navela da je vrijednost ugovora bila pet miliona, a poslije je sklopljen aneks kojim je iznos bio smanjen na dva miliona. Po nalogu direktorice Zavoda, kako je rekla, vraćen je dio novca “Profininvestu“ na račun u Unicredit banci, koji im je ranije bio dostavljen.

Mulahusićeva braniteljica Senka Nožica navela je da je ugovorom bilo predviđeno da će “Profininvest“, nakon prvobitne uplate, doznačiti i preostala sredstva, ali se svjedokinja toga nije mogla sjetiti. Prema Nožici, nalog za vraćanje sredstava bio je suprotan ugovoru.

Svjedok Elvir Gigić kazao je da je bio sekretar u “Unioninvestu“, gdje je došlo do promjene vlasničke strukture i za direktora je došao Ibrahim Jusufranić. On je rekao da je na listi dioničara primijetio da je dionice kupovao njegov sin Jasmin Jusufranić.

Gigić je kazao da je od direktora Jusufranića bio zadužen da razgovara sa stanarima baraka na Marindvoru o preseljenju ili prodaji, a zbog planirane gradnje dva objekta, te da je za kupovinu zemljišta bio zainteresovan “Profininvest“.

Svjedok je rekao da je kod Jusufranića dolazio Blekić. Odbrani je kazao da ne zna da li je Jusufranić bio klijent Blekićevog “Eurohausa“. Kazao je da je dolazila i Smiljka Jusufranić, ali nije bila na sjednicama Nadzornog odbora niti učestvovala u donošenju odluka.

Kerim Kapak posvjedočio je kako je otvorio firmu “KS Invest“ i da je nakon nepunih mjesec dobio prijedlog da je usutupi “Profininvestu“, kojem je trebala “čista“ firma za jedan projekat. Kapak je rekao kako je zaključio da je Armin Mulahusić iz “Profininvesta“ imao prijatelja u FIMA banci, gdje su namjeravali podići kredit.

Svjedok Edin Omanović rekao je da je radio u NLB Tuzlanskoj banci gdje je “Profininvest“ imao kredit od dva miliona maraka s hipotekom na zemljište. Naveo je da kredit nije vraćen a dug je, odlukom iz Ljubljane, prodat.

Složio se s braniocem Sanjinom Peštom da je projektom na Marindvoru faktički rukovodila NLB iz Slovenije, ali se nije složio da je ona rukovodila i “Profininvestom“.

Elvir Čelebičić predstavio se kao privatni konsultant. Prisjetio se kontakata s Mulahusićem 2016. godine te kako je na licitaciji pobijedio za zemljište na Marindvoru, čija je vrijednost bila 13 miliona maraka ili eura.

Svjedok je dodao da do kupovine tog zemljišta ipak nije došlo zbog problema sa “CBS Investom“, koji su imali predbilježbu na sudu, kao i nemogućnosti ostvarivanja hipoteke i dobijanja čistog ZK izvatka. Složio se s Odbranom da je “CBS“ bio firma NLB-a iz Ljubljane i da nije bila raspoložena da se to riješi.

Nastavak suđenja je 8. novembra.

Marija Taušan