Vijest

Održana statusna konferencija pred presudu Stanišiću i Simatoviću

17. Maja 2023.16:31
U Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove (MMKS) održana je statusna konferencija u predmetu Jovice Stanišića i Franka Simatovića, nekadašnjih zvaničnika Službe državne bezbjednosti Srbije prvostepeno osuđenih na po 12 godina zatvora za učešće u zločinima u Bosanskom Šamcu u BiH, kojima će drugostepena presuda biti izrečena 31. maja.
Jovica Stanišić i Franko Simatović. Foto: EPA/Martijn Beekman POOL

Na početku statusne konferencije predsjednica Mehanizma Graciela Gatti Santana je kazala da Stanišić i Simatović, kao i njihovi branioci, prate ovu konferenciju putem videokonferencijskog linka, uz napomenu da, na zahtjev Odbrane, lik Simatovića neće biti emitovan.

Gatti Santana je rekla da je Žalbeno vijeće prošle sedmice javno zakazalo izricanje presude za srijedu, 31. maja.

Također je napomenula da je osnovna svrha statusne konferencije da se osobama u pritvoru omogući da pokrenu pitanja u vezi s postupkom, uključujući i ona u vezi s mentalnim i fizičkim zdravljem.

Gatti Santana je upitala Stanišića i Odbranu imaju li pitanja u vezi sa zdravljem, uslovima u pritvoru ili neka druga pitanja koja se odnose na statusnu konferenciju, na šta je Odbrana kazala da nema šta reći.

“Časni sude, od poslednje statusne konferencije do danas ništa se nije promenilo. Medical service pomno prati moje stanje, preduzima određene mere provere i ja sam im na tome zahvalan”, kazao je Stanišić.

Isto pitanje Gatti Santana uputila je i Simatoviću i njegovoj Odbrani, a advokat Mihajlo Bakrač je zamolio Sud da se sjednica zatvori za javnost prije nego se obrati.

Po otvaranju sjednice za javnost Tužilaštvo je također navelo da nema šta reći, nakon čega je statusna konferencija i završena.

Krajem juna 2021. godine, Mehanizam za međunarodne krivične sudove nakon obnovljenog postupka osudio je na po 12 godina Jovicu Stanišića i Franka Simatovića za pomaganje i podržavanje zločina koje je počinila specijalna jedinica Službe državne bezbjednosti (SDB) na području Bosanskog Šamca.

Oni su tada oslobođeni odgovornosti za druge zločine koje su počinile srpske jedinice na drugim mjestima u BiH i Hrvatskoj tokom ratova početkom 1990-ih.

Iz Mehanizma su ranije naveli da će se presuda po žalbama izreći u srijedu, 31. maja ove godine.

Krajem januara ove godine održana su žalbena ročišta u kojima su Odbrane zatražile da MMKS ukine kazne i presudu preinači u oslobađajuću, dok je Tužilaštvo u Haagu u odgovoru navelo da Vijeće nije pogrešno zaključilo.

Tužilaštvo je navelo da Stanišić i Simatović ne samo da su znali da su drugi učesnici imali zločinačku namjeru nego su je i sami dijelili.

Predsjednica MMKS-a Graciela Gatti Santana je tada rekla da će presuda biti donesena u skorije vrijeme, a ranije je bila najavljena za juni ove godine.

Posljednja statusna konferencija u ovom predmetu održana je 3. marta.

Stanišić i Simatović su prvobitno 2013. godine oslobođeni krivice, ali je Žalbeno vijeće 2015. ukinulo oslobađajuću presudu, zaključivši da su napravljene ozbiljne pravne i činjenične greške.

Ponovljeno suđenje počelo je 2017. godine, a oni su se tokom postupka izjasnili da nisu krivi.

 

Lamija Grebo