Suđenje

Samardžija: Napadi na Večiće i ubistva civila

24. Aprila 2023.13:52
Na suđenju za zločine u Kotor-Varoši, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine prisjetio se napada na Večiće i stradanja mještana u junu i julu 1992.

Kotor-Varoš. Foto: BIRN BiH

Abid Kovačić kazao je su srpske snage preuzele vlast u Kotor-Varoši 11. juna, a da je prvi napad na Večiće bio 28. juna i da je izveden iz četiri pravca.

“Ubijeno je i poginulo naših sedam. Njihovih 24 je ostalo u Večićima”, naveo je svjedok, dodajući da je on u tom napadu ranjen.

On je kazao da su na osnovu dokumenta poginulih vojnika vidjeli da je bilo domaćih kao i specijalaca iz Banjaluke. Kovačić je ispričao da je drugi napad izveden 11. jula, a da su mu prethodila intenzivna trodnevna bombardovanja iz aviona.

Prema njegovim riječima, specijalci su ušli u selo iz jednog pravca i paljene su kuće. Naveo je da je u tom napadu ubijeno 17 osoba u Večićima, većinom civila. Ispričao je da su ubijena četiri nepokretna ranjenika, a u jednoj štali tri starije žene. Dodao je da je grupa žena odvedena u živi štit.

Svjedok je kazao da su 2. novembra odlučili da napuste Večiće i da su se podijelili u dvije grupe.

“Jedni su išli prema Dubokoj. Oni su zarobljeni i odvedeni u Grabovicu… Muškarci su zadržani i pogubljeni, njih 161”, kazao je Kovačić.

On je rekao da se sa manjom grupom skrivao po selima i da su se 6. decembra predali crvenom krstu i opštinskim vlastima. Kazao je da su odvedeni u zatvor, gdje su se prema njima stražari korektno ponašali. Naveo je da su poslije šest dana prebačeni na Manjaču.

Kovačić je svjedočio na suđenju Zdravku Samardžiji, koji je optužen u svojstvu člana komande Specijalnog odreda milicije Centra službi bezbjednosti Banjaluka, da je bio dio udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio trajno uklanjanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva s područja Kotor-Varoši.

Na pitanja Odbrane, svjedok Kovačić je rekao da ne zna kad su osnovane Patriotska liga i Zelene beretke u Večićima, navodeći da su oni organizovali seoske straže.

Svjedok se nije složio s braniocem Slobodanom Perićem da su prije 11. juna u Večićima imali oko 400 naoružanih pripadnika.

Kazao je da su kupovali određene količine oružja ali da im nije dopremano.

On je rekao da su na vojsku i policiju pucali jer su bili napadnuti i jer su čuli šta se desilo u drugim selima. Potvrdio je da su u selu Serdari ubijeni mještani srpske nacionalnosti, ali je negirao da su to učinili ljudi iz Večića.

Suđenje se nastavlja 8. maja.

Marija Taušan