Suđenje

Optuženi za zločine u Rajlovcu opet nije došao na ročište

9. Marta 2023.14:34
Mile Stojanović, kojeg Državno tužilaštvo tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području naselja Rajlovac kod Sarajeva, ponovo se nije pojavio na ročištu na kojem je bilo planirano njegovo izjašnjenje o krivnji.
Sud BiH i Tužilaštvo BiH. Foto: BIRN BiH

Sudija za prethodno saslušanje Braco Stupar rekao je da su sredinom januara poslali urgenciju preko Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, ali da još uvijek nemaju povratnih informacija o dostavljanju poziva.

“Mi nemamo informaciju da li je naš poziv uručen optuženom“, rekao je sudija Stupar, te odgodio današnje ročište za izjašnjenje o krivnji.

Ranije je Viši sud u Beogradu izvijestio da nisu dobili predmetnu zamolnicu Odjela za ratne zločine Suda BiH te, shodno tome, nisu mogli obavijestiti optuženog.

Branilac optuženog Miodrag Stojanović rekao je da je uspio doći do informacija o nekim ljudima koji poznaju optuženog, a trenutno žive u Bijeljini, te da će on pokušati s njima stupiti u kontakt.

Tužilac Vladimir Simović naveo je da je, posredstvom međunarodne pravne pomoći, optuženi ispitan u Srbiji i da više informacija nema.

Na pitanje sudije Stupara, tužilac je rekao da nije sporno ustupanje ovog predmeta pravosuđu Srbije i da će on već krenuti u proceduru koja prethodi tome, a to je da se oštećeni izjasne u pogledu imovinskopravnih zahtjeva.

Sudija Stupar je rekao da će ponovo tražiti od Ministarstva pravde BiH informacije o tome da li su uspjeli doći do adrese optuženog i uručiti mu poziv.

Mileta Stojanovića, bivšeg komandira autovoda Prve lake rajlovačke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) optužnica tereti za učešće u zatvaranju oko 150 zatvaranja civila bošnjačke nacionalnosti, od kojih su dvojica smrtno stradala na području naselja Rajlovac kod Sarajeva.

Kako se navodi, civili su podvrgnuti raznim oblicima fizičkog i psihičkog zlostavljanja, a jedan je odveden i teško pretučen u blizini objekta, nakon čega je preminuo. Njegovo tijelo je odvezeno na nepoznatu lokaciju i do danas nije pronađeno.

Tužilaštvo tereti Stojanovića da je 12. juna 1992. godine naredio i omogućio odvođenje zatočenika na prinudne radove na borbene linije VRS-a u Žunovnici, gdje su bili izloženi smrtnoj opasnosti. Tada je jedan zatočenik smrtno stradao, a više ih je teže i lakše ranjeno.

 

Selma Boračić Mršo