Vijest

Članovi VSTV-a raspravljali o nemogućnosti održavanja konferencije u Neumu

2. Marta 2023.15:55
Izmjene Poslovnika VSTV-a BiH prema kojima je predloženo da se ispituje ranija disciplinska i krivična odgovornost pri imenovanju na funkcije i napredovanju sudija i tužilaca, kao i drugi prijedlozi, poslani su na dodatne provjere u radna tijela, te je odlučeno da ih članovi ovog pravosudnog tijela neće usvojiti tokom ove sjednice, koju su u velikoj mjeri posvetili raspravi o mjestu održavanja godišnje konferencije za nosioce pravosudnih funkcija.
VSTV BiH. Foto: BIRN BiH

Izmjene Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koje se tiču uvođenja isključivo online apliciranja na upražnjene pozicije a koje su predložili Odjel za imenovanje i napredovanje VSTV-a BiH i Međunarodni partneri, kao i ostale sugestije, članovi Vijeća su proslijedili u radna tijela na dodatnu provjeru, te usvajanje ostavili za narednu sjednicu.

“Jedan od zaključaka bilo je da se ispita prethodno vođenje disciplinskih i krivičnih postupaka i onih u toku imenovanja u napredovanju i da se adekvatno propiše poslovnikom način na koji težina izrečenih mjera utiče na ocjenu kriterija podobnosti kandidata“, navedeno je u jednom od prijedloga za izmjene.

Detektor je ranije pisao o unapređenju tužiteljice na poziciju glavne kantonalne tužiteljice u Posavskom kantonu tokom trajanja uslovne kazne i u vrijeme dok se protiv nje vodio disciplinski postupak, čime je zanemarena preporuka Evropske komisije.

Ostali prijedlozi su se odnosili na rok za provođenje postupka predviđenog Poslovnikom, kao i kriterije za imenovanje predsjednika sudova.

Članovi Vijeća su naveli da se, prema podacima iz sistema, ukupno 292 tužioca prijavljivalo na neku sudijsku poziciju, a njih 75 je i imenovano za sudije.

Halil Lagumdžija je kazao da nigdje drugo van BiH nije uočio toliku tedenciju prelaska s tužilačke na sudijsku poziciju.

“Mi kao sistem moramo voditi računa o tome i mislim da će predstojeće izmjene Poslovnika dobrim dijelom to zaustaviti“, kazao je on.

Članovi Vijeća su kazali da oni nisu u poziciji da spriječe nekoga da napreduje, ali da sistemski mogu urediti pravila da se, za pozicije sudije, prijavljene sudije više boduju u odnosu na prijavljene tužioce.

Prvog dana sjednice raspravljano je i o informaciji da se godišnja konferencija sudija i tužilaca neće održati u Neumu, nego u Sarajevu.

Iako su ranije izabrali Neum za lokaciju konferencije, kada im je ostavljeno na raspolaganju da mogu birati lokaciju, zbog povećanja cijena usluga hotela u Neumu predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija kazao je da se lokacija mora promijeniti jer budžetom ne mogu pokriti traženi iznos hotela. Druga opcija je bila organizacija u hotelu u Sarajevu, za koju članovi nisu izrazili želju.

Članica Vijeća Jadranka Stanišić je nekoliko puta ponovila da ih se nije trebalo ni pitati za mišljenje gdje bi voljeli da se održi konferencija.

“Ljudi moji, kad ste nas pitali gdje bismo voljeli, hvala vam što ste nas pitali jer niste dužni da nas pitate, jer ste vi ti koji imate ugovore i planirate sredstva i troškove. (…) Htjela sam reći, radite svoj posao i ništa nas ne pitajte, jer kad pitate, mi napravimo problem“, kazala je ona, nakon duže diskusije članova.

Istakli su da OSCE i Evropska unija nude pomoć za finansiranje troškova hotela u Sarajevu, kao i trošak ručka, čime bi se izbjegla dosadašnja praksa u kojoj su sudije i tužioci sami plaćali ručak na toj konferenciji.

Biljana Simeunović je kazala da su trebali dobiti materijal na kojem bi mogli vidjeti cijene hotela i koji su iznosi u pitanju i da onda odluče o tome gdje bi željeli da konferencija bude održana, dodajući da bi radije platila sama sebi u Neumu, nego da joj se plati u sarajevskom hotelu.

“Na takvim konferencijama zaista mislim da je bitan i ambijent gdje se to održava. Jeste bitan ambijent jer se kolege sudija i tužioci na neki način opuste“, kazala je Simeunović dodajući da konferencija ima svrhu da se druže tokom dana i da se treba, i može, ponuditi da učesnici sami sebi plate.

Član Vijeća Davor Martinović je kazao da ne može vjerovati o čemu raspravljaju 45 minuta, podsjećajući na zakon u kojem nije određeno da članovi Vijeća biraju gdje će se održati konferencija.

“Mislim da je ružna poruka javnosti da se mi raspravljamo za ovaj ili onaj hotel, bitno je kakva će tema biti konferencije“, kazao je on.

Halil Lagumdžija. Foto: BIRN BiH

Predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija je, u izlaganju svojih predsjedničkih aktivnosti, kazao da je razgovarao sa predstavnicima Venecijanske komisije o Zakonu o sudovima, kazavši da će se on ubrzo naći u parlamentarnoj proceduri.

Na pitanje novinara Detektora, u kojoj mjeri su usvojeni njihovi prijedlozi i da li je Venecijanska komisija načelno prihvatila tekst Zakona, Lagumdžija je kazao da im nije dostavljena povratna informacija.

“Čini mi se da su oni neke stvari promijenili-predlagač, ali nama nisu dostavili. Kad sam razgovarao sa predstavnicima Venecijanske komisije, čini mi se da su oni imali neki svježiji prijedlog“, kazao je Lagumdžija.

Detektor je ranije pisao o Zakonu o sudovima i razlozima zašto usvajanje Zakona traje već deset godina, zbog čega je bitno formiranje Višeg suda BiH, te šta su odredbe zbog kojih se proces usporava.

Prezentujući dijelove Izvještaja o realizaciji Programa rada VSTV-a BiH za 2022. godinu, Katarina Peroš, šefica Odjela za evropske integracije i strateško planiranje, kazala je da su realizirali osam proračunskih projekata, od kojih se tri odnose na proračun BiH, dok su ostali iz donatorskih sredstava, te da je postotak izvršenja iznosio 93 posto. Ukupna vrijednost realiziranih aktivnosti obuhvaćenih programom rada VSTV-a BiH za 2022. godinu iznosi više od 12 miliona KM. Ukratko predstavljen izvještaj je usvojen od strane Vijeća i bit će objavljen javno na stranici VSTV-a BiH.

Azra Husarić Omerović