Analiza

BIRN BiH – OBJAŠNJAVA: Zakon o sudovima BiH

Ilustracija. Foto: BIRN BiH

BIRN BiH – OBJAŠNJAVA: Zakon o sudovima BiH

29. Novembra 2022.15:43
29. Novembra 2022.15:43
U četvrtom videu serijala “BIRN BiH – Objašnjava” saznajte zašto usvajanje Zakona o sudovima BiH traje već deset godina, zbog čega je bitno formiranje Višeg suda BiH, te šta su odredbe zbog kojih se proces usporava.

Trenutno se u Federaciji na presude opštinskih sudova može žaliti kantonalnim sudovima, a u Republici Srpskoj na presude osnovnih sudova onim okružnim. Ali na državnom nivou oba postupka se vode pred jednim sudom, zbog čega je bilo potrebno razdvojiti prvostepeni i drugostepeni sud. To u praksi znači formiranje Višeg suda BiH, koji bi, između ostalog, postupao po žalbama na prvostepene odluke Suda BiH.

U videu Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) možete saznati koliko i zašto se čeka na usvajanje Zakona o sudovima BiH, šta novo donosi ovaj zakon, te koji se problemi mogu očekivati ukoliko se usvoji predloženi Nacrt zakona.

Pravosudna ali i politička zajednica svjesne su da se mora napraviti novi državni sud. Evropska komisija u svojim izvještajima za BiH godinama naglašava da se mora donijeti Zakon o sudovima BiH, zbog čega ga je svrstala u 14 prioriteta za približavanje BiH članstvu u Uniji.

Međutim, postoje dvije stavke u zakonu oko kojih se već deceniju ne mogu dogovoriti političari u Bosni i Hercegovini. Prva je gdje će novi apelacioni sud biti smješten, a druga za šta će se sve suditi pred državnim sudovima.

Tekst zakona u fazi nacrta bio je na mišljenju kod članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), nakon čega će se vratiti Ministarstvu pravde, od koga se očekuje da ga pošalje u proceduru Vijeću ministara, a potom i Parlamentarnoj skupštini BiH.

BIRN BiH – Objašnjava serijal je videa u kojima dajemo jednostavna objašnjenja za komplikovane društvene procese i promjene.

Azra Husarić Omerović