Suđenje

Tepić i ostali: Novi član Sudskog vijeća

6. Februara 2023.15:57
Novi član Sudskog vijeća u predmetu protiv Save Tepića i ostalih koji se terete za zločine počinjene na području Kotor-Varoši je Lejla Konjić-Dragović, rečeno je na statusnoj konferenciji.
Kotor-Varoš. Foto: BIRN BiH

Predsjedavajući Sudskog vijeća Zoran Božić je kazao da je nova sutkinja imenovana umjesto sutkinje Mire Smajlović, koja je penzionisana. Dodao je da je novoizabrana članica Vijeća dobila 30 dana da se upozna s predmetom, predloživši Tužilaštvu i Odbranama da postupak zbog proteka vremena ne kreće iznova.

Tužilac Mersudin Pružan je naveo da je upoznat s praksom Suda BiH i da se ne protivi prijedlogu.

Sutkinja Konjić-Dragović je objasnila da je već ranije odabrana kao sutkinja u ovom predmetu, kao i da “već uveliko pregleda snimke“ te da je izvršila uvid u veći dio dokaza.

Tepićev branilac Nebojša Pantić je kazao da mu je poznata praksa Suda, ali da se on ne slaže s tim i da smatra kako bi u ovakvim situacijama pretres trebao početi iznova.

Jasminka Jovišević, braniteljica Duška Vujičića, navela je da – imajući u vidu složenost i težinu predmeta, te velikog broja svjedoka koji su saslušani putem videolinka – ovaj predmet zavređuje duže od mjesec dana upoznavanja. Ona je uložila prigovor na kratak vremenski period koji je na raspolaganju sutkinji za upoznavanje s predmetom.

Branilac Duška Maksimovića i Ilije Kurušića Zoran Kisin je kazao da je saglasan s ostalim Odbranama, te je dodao da bi načelo neposrednosti tražilo da pretres krene iznova.

Sudija Božić je bio mišljenja da je bespotrebno pored tehnike pretres započinjati iznova, upitavši da li bi Tužilaštvo i Odbrane imali dodatnih pitanja za svjedoke, što su oni negirali.

Tepić, Vujičić, Maksimović i Kurušić se terete da su od maja 1992. do kraja te godine učestvovali u progonu Bošnjaka i Hrvata iz njihovih kuća na području Kotor-Varoši.

Tepić je, kako je navedeno, u to vrijeme bio načelnik Službe javne bezbjednosti Kotor-Varoš i član Kriznog štaba općine, Vujičić aktivni milicioner, Maksimović rezervni milicioner, dok je Kurušić bio pripadnik Vojske Republike Srpske.

Nastavak suđenja je zakazan za 6. mart, kada je planirano iznošenje završnih riječi.

Aida Trepanić