Vijest

Naredne sedmice najavljeno iznošenje žalbe na presudu Stanišiću i Simatoviću

19. Januara 2023.17:01
Iznošenje žalbi na osuđujuću presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću bit će održano 24. i 25. januara ove godine pred Žalbenim vijećem Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS), rečeno je na statusnoj konfenciji u ovom predmetu.
Jovica Stanišić i Franko Simatović. Foto: Screenshot MMKS

Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, sutkinja Graciela Gatti Santana, na statusnoj konferenciji je najavila da će se žalbena ročišta u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, bivših zvaničnika Službe državne bezbjednosti (SDB) održati 24. i 25. januara ove godine. Oni su nakon obnovljenog prvostepenog postupka osuđeni na po 12 godina zatvora za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.

“U utorak ćemo saslušati argumentaciju koju u okviru žalbe iznose gospodin Stanišić i Simatović, a argumente Tužilaštva u srijedu. Gospodin Stanišić i Simatović će imati priliku, svaki od njih, ukoliko to budu željeli, da se lično obrate sudu na kraju postupka u srijedu”, pojasnila je Gatti Santana.

Kada je riječ o proceduralnim koracima, prema riječima Gatti Santana, 20. i 21. decembra 2022. godine Žalbeno vijeće je odbilo zahtjeve koje su podnijeli Tužilaštvo i Stanišić u kojima su tražili usvajanje dodatnih dokaza u spisu u okviru žalbe po pravilu.

Kako je navela, Žalbeno vijeće je izdalo nalog za pripremu zasjedanja i ukazalo na određena pitanja o kojima strane u postupku možda žele govoriti u toku zasjedanja i naročito žalbe Tužilaštva.

Mehanizam je u junu 2021. godine, nakon obnovljenog postupka, osudio Stanišića i Simatovića na po 12 godina zatvora zbog njihove uloge u zločinima koje je počinila specijalna jedinica SDB-a Srbije u Bosanskom Šamcu u Bosni i Hercegovini 1992. godine.

Utvrđeno je da su oni, obojica moćne ličnosti koje su ulijevale strah u vrijeme vladavine režima Slobodana Miloševića devedesetih godina, pomagali borcima iz Jedinice za specijalne operacije SDB-a Srbije, naoružane policijske jedinice poznate pod nazivom “Crvene beretke“, koje su počinile zločine.

Bivši predsjednik Mehanizma, sudija Karmel Agius, u junu 2022. je najavio da će presuda po žalbama u ovom predmetu biti izrečena “otprilike u ovo vrijeme sljedeće godine”.

Stanišić i Simatović su prvobitno 2013. godine oslobođeni krivice, ali je Žalbeno vijeće 2015. godine ukinulo oslobađajuću presudu, zaključivši da su napravljene ozbiljne pravne i činjenične greške. 

Ponovljeno suđenje počelo je 2017., a oni su se tokom postupka izjasnili da nisu krivi.

Današnjoj statusnoj konfrenciji Stanišić i Simatović su bili prisutni preko konferencijske videoveze.

Emina Dizdarević Tahmiščija