Vijest

Procesuiranje finansiranja terorizma na Kosovu “neefikasno”: OSCE

20. Septembra 2022.13:13
U novom izvještaju OSCE-a navodi se da se slučajevi finansiranja terorizma "ne procesuiraju dovoljno" na Kosovu, a nedostaje im operativni nadzor.

This post is also available in: English


Predstavljanje izvještaja Misije OSCE-a o postupanju u predmetima terorizma u sistemu krivičnog pravosuđa Kosova, 19. septembar 2022. godine. Foto: BIRN

Pravosudni sistem Kosova treba biti posvećeniji krivičnom gonjenju finansiranja terorizma, navodi se u novom izvještaju Misije OSCE-a o postupanju u predmetima terorizma u sistemu krivičnog pravosuđa te zemlje.

“Finansiranje terorizma ne procesuira se dovoljno. Izrečena je samo jedna presuda za finansiranje terorizma u 2019. godini uprkos tome što je FOJ [Finansijsko obavještajna jedinica] te godine uputio policiji 16 slučajeva,” navodi se u izvještaju objavljenom u ponedjeljak.

Dodaje se da sudije, tužitelji i FOJ trebaju obuku usmjerenu na krivično gonjenje finansiranja terorizma i oblasti koje se ukrštaju sa krivičnim djelima pranja novca.

Navodi se da je potrebno uskladiti postojeće zakonske i prakse krivičnog gonjenja u oblasti finansiranja terorizma sa standardima EU i međunarodnim standardima.

“Nedostatak operativnog nadzora doveo je do neefikasnog krivičnog gonjenja u ovoj oblasti,” stoji u izvještaju.

Šef Misije OSCE-a na Kosovu ambasador Michael Davenport kazao je da su predmeti terorizma posebno izazovni u praksama pravne politike, te je pozvao kosovske pravosudne djelatnike “da se pridržavaju najviših standarda profesionalnosti u ovoj oblasti i učine promjene gdje je to zaista opravdano.

“Prijetnja od terorizma se stalno mijenja i odgovor se mora mijenjati u skladu s tim. Robusna istraga, krivično gonjenje i sudski postupak su presudni. Mi moramo biti spremni da odgovorimo na te izazove ali, uvijek imajmo na umu da naš odgovor mora poštivati osnovna ljudska prava i vladavinu zakona,” kazao je Davenport.

Kosovo je zabranilo učešće u stranim oružanim grupama još 2015. godine nakon što se preko 400 njegovih građana pridružilo sukobu u Siriji, boreći se na strani islamističkih terorističkih organizacija Al-Nusra i ISIS. Na desetine osoba koje su se vratile sa Bliskog Istoka suočilo se sa suđenjima i završilo u zatvoru.

Petogodišnja strategija Kosova za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji vodi u terorizam istekla je prošle godine. Ta je strategija opisala korake koje treba preduzeti sa naglaskom na ranu identifikaciju, prevenciju i intervenciju, kao i deradikalizaciju i reintegraciju pojedinaca i grupa pod utjecajem ekstremizma i radikalizma.

To uključuje pomoć sa državnom birokratijom, hranom, smještajem, obrazovanjem, uključenjem u programe zajednice, profesionalnom obukom za žene i pristupom zdravstvenoj zaštiti.

U izvještaju OSCE-a navodi se da je sprovođenje takvih strategija često narušeno neadekvatnim finansijskim i drugim resursima, posebno na lokalnom nivou, ograničenim političkim prioritetima i nepostojanjem koordinacije.

Također se navodi da su dokazi koji podržavaju optužnicu i dalje nejasni, dok se pritvor određuje rutinski prije uručenja bilo kakvih dokaza koji podržavaju optužnicu.

“Osuđujućim presudama i izrečenim kaznama nedostaju transparentnost i detaljno obrazloženje elemenata krivičnog djela i tereta koji se primjenjuju, analiza dokaza i iscrpno izlaganje o optuženom,” navodi se u izvještaju.

Perparim Isufi


This post is also available in: English