Vijest

Tužilaštvo BiH uložilo žalbe na presude za zločine u Glamoču i Lokanju kod Zvornika

15. Jula 2022.14:35
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je Apelacionom vijeću Državnog suda žalbe na prvostepene presude koje su izrečene optuženima za zločine počinjene u Glamoču i Zvorniku tokom 1992. godine.


Sud BiH i Tužilaštvo BiH. Foto: BIRN BiH

Uložena je žalba na presudu kojom je Duško Suvara osuđen na šest godina zatvora zbog silovanja i nečovječnog postupanja 1992. na području Glamoča.

Njega je Sud BiH prvostepenom presudom 27. maja ove godine proglasio krivim da je, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), u maju i junu 1992. silovao dvije ženske osobe bošnjačke nacionalnosti.

“Žalba je uložena na visinu kazne od šest godina zatvora, koja je izrečena prvostepenom presudom, kao i oduku o imovinskopravnom zahtjevu oštećenih žrtava. Tužilaštvo BiH smatra da težina počinjenog zločina iziskuje strožiju kaznu, kao i da Sud treba udovoljiti i usvojiti odštetni zahtjev oštećenih žrtava”, saopćeno je iz Tužilaštva.

Državno tužilaštvo je uložilo žalbu u predmetu “Goran Maksimović i ostali”, u kojem su prvostepenom presudom od 25. februara ove godine četvorica optuženih osuđena na ukupno 53 godine zatvora, dok su četvorica oslobođena krivice.

“Žalba je uložena na oslobađajući dio presude, kao i na visinu izrečene kazne optuženima koji su oglašeni krivim”, kazali su u Tužilaštvu i naveli kako smatraju da svim optuženima treba biti izrečena osuđujuća presuda, kao i da počinjeni zločini trebaju biti sankcionirani strožijom kaznom.

Mile Vujević, Vukašin Drašković i Gojko Stevanović su osuđeni na po 15 godina, a Ljiljan Mitrović na osam godina zatvora zbog napada na kolonu civila na širem području mjesta Lokanj kod Zvornika, koja je iz Teočaka krenula 14. jula 1992. godine, kao i za sprovođenje i čuvanje 86 civila, od kojih je 67 ubijeno, dok su Goran Maksimović, Slavko Perić, Rajo Lazarević i Mićo Manojlović oslobođeni optužbe.

Prema optužnici, Maksimović je bio komandir Interventne jedinice Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Ugljeviku, Mitrović njegov zamjenik, dok je Perić bio komandir Lokanjske čete Zvorničke brigade VRS-a, a ostali optuženi pripadnici ove jedinice.

Haris Rovčanin