Vijest

Potvrđena optužnica zbog stvaranja uslova za prevaru pri glasanju u Dobretićima

18. Aprila 2022.12:56
Općinski sud u Jajcu potvrdio je optužnicu protiv Marka Idžanovića koja ga tereti za pripremanje krivičnog djela prevare pri glasanju na području općine Dobretići tokom lokalnih izbora 2020. godine.

Općinski sud u Jajcu. Foto: Stranica Općinskog suda u Jajcu

Prema saopćenju Osnovnog suda u Jajcu, Idžanović je optužen da je od početka 2020. do 15. novembra te godine na području Dobretića, zajedno s drugim osobama, nakon raspisivanja lokalnih izbora, svjestan da je prikupljanjem ličnih identifikacionih dokumenata građana BiH, te korištenjem njihovih ličnih podataka radi podnošenja prijava za glasanje na lokalnim izborima, stvorio uslove za izvršenje krivičnog djela prevare pri glasanju.

On je, kako se navodi, imao namjeru da za politički subjekt Hrvatska seljačka stranka (HSS) i kandidate te političke stranke za načelnika i Općinsko vijeće Dobretići pribavi veći broj glasova. To je učinio na način da obezbijedi uslove da on ili njemu poznato lice iskoristi glasački listić za glasanje izvan BiH koji će biti poslat na adrese na koje su građani prijavljeni u inostranstvu i u ime tih prijavljenih lica glasa pod njihovim imenom.

“Na njemu poznat način pribavio je fotografije ličnih putnih isprava od šest osoba da bi bez njihovog znanja i saglasnosti dostavio Centralnoj izbornoj komisiji BiH u prilogu obrasca Prijava za glasanje izvan BiH, po kojem osnovu su ta lica bez svoje volje registrovana za glasanje izvan BiH”, navodi se u saopćenju.

Optuženi se tereti da je “nabavio i pripremio sredstva i poduzeo drugu radnju koja stvara uslove za direktno učinjenje, ali nije dio učinjenja krivičnog djela propisanog zakonom u Federaciji BiH za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili više”.

 

    Lamija Grebo