Suđenje

Vikić i ostali: Po iskazima svjedoka tijela ubijenih zapaljena

4. Februara 2022.14:13
Na suđenju za zločin počinjen u aprilu 1992. u sarajevskom Velikom parku, Državno tužilaštvo nastavilo je sa iznošenjem završnih riječi podsjećajući na iskaze više od deset svjedoka koji su bili saslušani u ovom predmetu.


Dragan Vikić ispred Suda BiH. Foto: BIRN BiH

Tužiteljica Ilić je podsjetila na iskaze svjedoka sa mjerama zaštite koji su čuli rafalnu pucnjavu u Velikom parku, a koji su kasnije saznali da je riječ o strijeljanju srpskih zarobljenika koji su ranije odvedeni u Dom policije.

“Poslije sam čuo da su tijela bacana u Bembašu, ali su se ljudi žalili da smrde tijela. Onda su oni otišli, izvadili tijela i sklonili ih negdje drugo”, počitala je Ilić iz jednog od iskaza zaštićenog svjedoka, podsjećajući na dodatne iskaze svjedoka koji su također govorili o izmiještanju tijela.

Nekoliko svjedoka, na čije je iskaze podsjetila tužiteljica, kazali su da su tijela bačena na Darivu i da su zapaljena, ali da ne znaju sa sigurnošću ko je to uradio. Jedan od njih je rekao da su krv iz Velikog parka oprali tek dan nakon strijeljanja.

Zarobljeni vojnici su prvo uvedeni u Dom policije kroz špalir gdje su dobijali udarce, nakon čega je neko naredio da se odmah izvedu i odvedu negdje drugo, stoji u jednom iskazu pročitanom u završnim riječima Tužilaštva BiH. Svjedok u iskazu nije mogao sa sigurnošću reći ko je naredio da se zarobljenici odvedu.

“Mislio je da će se vojnici razmijeniti, ali kada je vidio jastušnice na glavama znao je da će se nešto desiti. Okrenuo se i čuo je rafalnu pucnjavu”, prepričala je Ilić jedan od iskaza.

Nekoliko svjedoka je ranije navodilo da su zarobljenike strijeljali ili tijela odnijeli Juka Prazina, Šok i Nermin Uzunović.

U ovom predmetu su optuženi Dragan Vikić, Jusuf Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić. Vikić je, kao bivši komandant Specijalne jedinice i komandant Jedinice rezervnog sastava, optužen da nije spriječio ni preduzeo mjere na kažnjavanju podređenih, kao i Pušina, koji je bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za uniformisanu policiju. Uzunović i Čovčić su optuženi kao nekadašnji pripadnici Jedinice rezervnog sastava policije.

Predsjedavajući Zoran Božić ponovo je, kao i na ranijim suđenjima, izrazio nezadovoljstvo zbog dužine i sadržaja završnih riječi koje tužiteljica Vesna Ilić čita već treće suđenje, a koje će nastaviti i na narednom.

“Sve ovo što ste rekli, to ste mogli dobiti i od mene, od naših daktilografa. Nas tužiteljice zanima ocjena dokaza”, kazao je Božić nakon čitanja završnih riječi, sugerirajući joj ponovo da to promijeni.

Suđenje će biti nastavljeno 11. februara.

 

Azra Husarić Omerović