Suđenje

Kostjerevac Adem: Presuda Apelacionog vijeća 21. decembra

2. Decembra 2021.16:15
Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine zakazalo je za 21. decembar izricanje presude Ademu Kostjerevcu za zločin na području Zvornika.

Adem Kostjerevac. Foto: Tužilaštvo BiH

Apelaciono vijeće je na obnovljenom suđenju prihvatilo dokaze iz prvostepenog postupka, kao i nekoliko novih dokumenata Tužilaštva koji se odnose na korespondenciju sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), odakle je Kostjerevac izručen u junu 2020. godine.

Kostjerevac je optužen da je, kao pripadnik Vojne policije Prve muslimanske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), u periodu od 18. septembra do 4. oktobra 1992. godine, u najmanje dva navrata silovao ženu srpske nacionalnosti u selu Bajrići. Prema optužnici, žena je bila trudna i silovanje je uzrokovalo prekid trudnoće.

Sud BiH je prvostepenom presudom odbio optužnicu, zaključivši da nisu ispunjeni uslovi za vođenje krivičnog postupka jer Kostjerevac tokom istrage nije ispitan u skladu s propisima. Ovu presudu ukinulo je Apelaciono vijeće zbog povreda postupka.

Na obnovljenom suđenju tužilac Ivan Matešić kazao je da ostaje kod završnih riječi iz prvostepenog postupka, navodeći da je Tužilaštvo nesumnjivo dokazalo događaj iz mlina u Bajrićima.

“Oštećena je jasno i nedvosmisleno ukazala na optuženog kao počinioca djela”, rekao je Matešić, dodajući da je oštećena imenovala optuženog već 15 dana nakon što je razmijenjena.

Tužilac je kazao da nema dileme da je oštećena poznavala optuženog i zatražio je da bude proglašen krivim.

Braniteljica Mirna Avdibegović je navela da u ovom predmetu ne postoji naredba o sprovođenju istrage. Ona je kazala da je 2011. tužiteljica Sanja Jukić donijela naredbu o obustavljanju istrage koja je obuhvatala Kostjerevca i oštećenu.

Ona je ponovila da Kostjerevac nije saslušan u skladu sa zakonskim odredbama, da nije bio obaviješten da li je svjedok ili osumnjičen, odnosno optužen, te poučen da ima pravo na advokata kao i da ne odgovara na pitanja.

Za Odbranu su sporni navodi optužnice, kao i tvrdnja o poznanstvu oštećene i optuženog. Prema riječima braniteljice, oštećena je mijenjala iskaze u opisu izgleda Kostjerevca. Avdibegović se osvrnula na službenu zabilješku policije u Skelanima od 6. februara 1993. godine koja se odnosi na razgovor sa oštećenom.

“Govori se o nasilju koje je pretrpjela od Bjelić Veiza u Cerskoj i da je ostala trudna… Ne spominje se ime Adema Kostjerevca”, kazala je braniteljica.

Bjelić je ranije osuđen na šest godina zatvora za silovanje i pomaganje drugima u nanošenju fizičkih patnji.

 

Marija Taušan