Suđenje

Bastah Predrag: Optuženi šalje dopise Vijeću

30. Novembra 2021.14:01
Prvi svjedok Odbrane Predraga Bastaha, optuženog za zločine u Vlasenici, kazao je da se sjeća optuženog iz rezervnog sastava policije, ali nije mogao odgovoriti na većinu pitanja koja su mu postavljena.

Vlasenica. Foto: BIRN BiH

Vojislav Nikolić kazao je da je u ratu imao radnu obavezu kao profesor u školi, te da je istovremeno bio u rezervnom sastavu policije. Svjedok je rekao da se sjeća Bastaha s punkta, ali da ga nije puno viđao.

Na pitanja da li je Bastah mogao uticati na etničko čišćenje i progon, da li su civili privođeni i zatvarani iza suda, da li je pri policiji postojao interventni vod, da li je čuo da je Bastah učestvovao u nekim nezakonitim radnjama i slično, Nikolić je odgovarao da ne zna i da se ne sjeća.

“Ja sam išao u školu i Stanicu policije”, kazao je svjedok.

On je ispitivan o slučaju zlostavljanja Huse Kičića, koji je bio obuhvaćen ranijim postupkom vođenim protiv Bastaha. Optuženi je iz te presude pročitao navode kako je on premlaćivao Kičića, a kako je naišao profesor Nikolić i spasio ga. Svjedok je rekao da se toga ne sjeća.

Bastah je govorio sa svjedokom u vezi sa radom škole, a predsjedavajući Vijeća Zoran Božić upozoravao ga je na irelevantnost pitanja.

Bastah je optužen za učešće u ubistvima 37 civila bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Mračni dol. On je, prema optužnici, počinio zločin protiv čovječnosti u svojstvu pripadnika rezervne policije, sa dva pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS).

Vijeće je na prošlom ročištu prihvatilo da se pozove 14 svjedoka Odbrane, od kojih su 12 najavljeni kao očevici sa mjesta strijeljanja, a dva na okolnosti dešavanja i rada zatvora.

Za danas je bilo pozvano ukupno sedam svjedoka, od kojih su trojica, kako je rekao sudija Božić, nedostupna i za njima su raspisane potjernice. Od ostalih svjedoka jedan je preminuo, jedan je na radu u inostranstvu, a za jednog nije bila uredna dostava poziva.

Optuženi je na ročištu ponovo pokrenuo pitanje svojih ranijih zahtjeva za izuzeće tužiteljice Sanje Jukić, žaleći se što nikad nije dobio nikakav odgovor iz Tužilaštva. On nije obrazlagao zbog čega traži izuzeće, osim što je naveo da je netačno čitala određeni zapisnik iz istrage.

Tužiteljica Jukić je kazala da Bastah nije podnio zahtjev za njeno izuzeće već da je tražio da se pokrene disciplinski postupak protiv nje u Tužilaštvu. Dodala je da disciplinska komisija Tužilaštva nije nadležna za tužioce i da je to pitanje za Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV).

Predsjedavajući Božić osvrnuo se na dopise koje Vijeću dostavlja optuženi i u kojima iznosi tvrdnje kako mu branioci u prethodnom postupku nisu dozvoljavali da kaže istinu. Božić je kazao da optuženi u dopisima iznosi i navode o tužiteljici kao i njemu kao sudiji.

On je pročitao službenu zabilješku o tome kako je 2010. posjetio sa saradnicom Bastaha u zatvoru. Optuženi i sudija se nisu složili o razgovoru koji je tada vođen. Božić je optuženom kazao da bi u dopisima trebalo da iznosi istinu.

Bastah se nalazi na izdržavanju 22-godišnje kazne zatvora na koju je ranije osuđen za zločine u Vlasenici.

Na nastavak suđenja 7. decembra biće pozvano preostalih šest svjedoka Odbrane.

 

Marija Taušan