Suđenje

Josipović i ostali: Odbrana smatra da nije dokazano znanje Vasića o zločinačkim planovima

18. Oktobra 2021.15:47
Odbrana Dragomira Vasića zatražila je u završnoj riječi oslobađajuću presudu za genocid u Srebrenici, navodeći da optuženi nije znao za plan prisilnog preseljenja i ubijanja muškaraca.

This post is also available in: English

Dragomir Vasić. Foto. BIRN BiH

Odbrana je navela da je na osnovu optužnice Vasić došao u situaciju da se brani od radnji koje je obavljao po službenoj dužnosti, kao što su komunikacija, izvještavanje, upućivanje jedinica i slično.

Branilac Aleksandar Lazarević kazao je da se u optužnicama podignutim u ovom predmetu navode različiti učesnici zločinačkog poduhvata (UZP), kao i da ti navodi ne odgovaraju presudama za koje su pojedinci osuđeni.

Prema njegovim riječima, ne postoje ni indicije a kamoli dokazi da je Vasić komunicirao sa navedenim učesnicima UZP-a.

“Tužilaštvo nije dokazalo da je Vasić znao za namjeru navodnih izvršilaca UZP-a”, kazao je Lazarević.

On je napomenuo da je i vještak Tužilaštva Richard Butler na suđenju izjavio da Vasić nije znao za plan ubijanja muškaraca.

Branilac je kazao da je Vasić optužen kao saizvršilac, a ne po komandnoj odgovornosti, jer nema dokaza o njegovoj efektivnoj kontroli. On je objasnio gdje su bile raspoređene jedinice Posebnih jedinica policije (PJP) Centra javne bezbjednosti (CJB) u Zvorniku.

“U optužnici je svako spominjanje policije ili plave uniforme stavljeno na teret Vasiću”, rekao je Lazarević.

On je govorio o jedinicama policije koje su na terenu bile pretpočinjene vojsci, kao i o ulozi vojnih organa bezbjednosti i vojne policije u postupanju prema zarobljenicima.

Vasić je prema optužnici bio komandant Štaba policijskih snaga u Zvorniku i načelnik zvorničkog CJB-a. Tužilaštvo za pomaganje u genocidu tereti i Miodraga Josipovića, nekadašnjeg načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Bratuncu, Branimira Tešića, bivšeg zamjenika komandira Policijske stanice u Bratuncu, Danila Zoljića, nekadašnjeg komandanta PJP-a i Radomira Pantića, bivšeg komandira Prve čete PJP-a.

Odbrana je u završnoj riječi navela da Sudsko vijeće na osnovu snimaka ima priliku da vidi šta se dešavalo na sastancima u hotelu “Fontana” u Bratuncu. Branilac Lazarević je rekao da Vasić nije bio na prva dva sastanka, a da je samo formalno prisustvovao trećem 13. jula.

“Nema apsolutnog učešća Vasića. Nijednu rečenicu nije izgovorio niti ga je ko šta pitao”, istakao je Lazarević, dodajući da pripadnici CJB iz Zvornika na tom sastanku nisu dobili nikakav zadatak.

Prema Odbrani, nema dokaza ni da je Vasić bio na sastanku u kancelarijama Srspke demokratske stranke u Bratuncu, na kojem je razgovarano o sudbini zarobljenih muškaraca.

Lazarević se osvrnuo na dokaze kako je Vasić 15. jula obaviješten da hitno dođe u Zvornik jer grad “pada” i kako je tada predložio da se otvori koridor za prolazak kolone koja se iz Srebrenice kretala prema Tuzli, što je kasnije odobrio vojni komandant.

Kad je u pitanju pozicija komandanta Štaba, branilac je kazao da je on bio formiran u oktobru 1994. i da nije imao veze sa događajima u Srebrenici, te da je postojao pri svim CJB-ovima. Lazarević je dodao da je Štab imao nadležnosti da svakodnevno procjenjuje stanje i dostavlja izvještaje.

“Ni dan danas nisam siguran šta Tužilaštvo tvrdi s tim Štabom”, kazao je branilac.

On se osvrnuo na depeše kao dokumente u kojima se iznose operativna saznanja, odnosno prve informacije koje nije uvijek moguće provjeriti, tako da često sadrže netačne podatke. Napomenuo je da načelnik nije morao biti ni upoznat sa sadržajem depeša, te da se na svakoj nalaze inicijali onog koji je sastavio.

Iznošenje završnih riječi nastavlja se 25. oktobra.

Marija Taušan


This post is also available in: English