Suđenje

Zukić i ostali: Najavljeni prigovori Odbrane na nalaze i mišljenja o mobilnim telefonima

31. Maja 2021.11:58
Na suđenju za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju u “Elektroprivredi”, forenzički vještak za mobilne telefone je kazao kako nije njegova obaveza da utvrđuje ko je i kako oduzeo mobilne telefone koje je vještačio.


Amir Zukić pred Općinskim sudom u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Na pitanje Senke Nožice, braniteljice Amira Zukića, kakva analiza je korištena za kreiranje nalaza i mišljenja, vještak Avni Rizvić, zaposlenik Federalne uprave policije (FUP), kazao je kako je rađena fizička i logička analiza.

“Logička podrazumijeva ekstrakciju podataka koji su vidljivi svakom korisniku, dok fizička podrazumijeva povrat izbrisanih podataka chata i poruka”, pojasnio je Rizvić, dodavši kako nije praksa da se za uređaj kojim je rađena ekstrakcija podataka navode serijski broj, ime vlasnika i korisnika licence.

Na argument braniteljice Nožice da predmeti koji su vještačeni nisu pravilno izuzeti, što se može odraziti na vještačenje, vještak je rekao kako ne vidi nepravilnosti.

Na dodatna pitanja o načinu oduzimanja mobilnih telefona, te njihovom skladištenju, vještak je kazao kako nije njegova obaveza da utvrđuje ko ih je i kako oduzeo.

Vještak Rizvić je rekao kako nije vještačio mobilni telefon Amira Zukića, ali da jeste više mobilnih telefona Nedžada Trake i Ramiza Karavdića.

Na pitanje branioca Sanjina Bandovića kako mu je poznato da je mobilni telefon koji je vještačio u vlasništvu Karavdića, vještak je kazao da je “on potpisao potvrdu, zbog čega pretpostavljam da je njegov”.

Na pitanje braniteljice Nine Karačić, zamjenske braniteljice Eseda Džananovića, da li je za aktiviranje bilo kakve radnje potrebno da mobilni telefon bude otključan, rekao je da treba, nakon čega je braniteljica navela kako je u fotodokumentaciji u optužnici navedeno da je telefon upaljen.

“Ja sam dao šifru prilikom pretresa i to je dokaz da su imali šifru i da su ulazili”, kazao je optuženi Džananović.

Branilac Asima Sarajlića, Nermin Mulalić, nije imao pitanja za vještaka, naglasivši kako će Odbrana imati prigovore zakonitosti.

Tužiteljica Ena Bahtijarević-Alagić je uložila u spis pet nalaza i mišljenja vještaka Rizvića i mobilne telefone Nedžada Trake, Ramiza Karavdića, Safeta Bibića i Eseda Džananovića.

Oni su, zajedno sa Amirom Zukićem i Asimom Sarajlićem, optuženi za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima. Zukić je optužen i za nedozvoljeno držanje oružja.

Na početku ročišta, braniteljica Nožica je istakla kako u sudnici u kojoj se ročište održava nisu ispunjeni minimalni epidemiološki uslovi, “pri čemu udaljenost između advokata nije ni 20 cm”.

“Nas je 22 u sudnici, vještak i tužioci imaju uslove za rad”, rekla je Nožica, dodavši kako Općinski sud mora stvoriti minimalne uslove za ovo suđenje.

Odlukom sutkinje Tanje Curović suđenje se održalo, a naredno je zakazano za 28. juni, kada će Odbrane uložiti prigovor na uložene dokaze Tužilaštva.

 

 

 

Nermina Kuloglija