Vijest

Parlamentarna komisija zatražit će podatke o stečajnim postupcima

29. Marta 2021.17:44
Parlamentarna komisija zatražit će podatke o stečajnim postupcima provedenim u Bosni i Hercegovini u preduzećima sa udjelom državnog vlasništva, nakon što su na sjednici iznesene brojne kritike o postupanju u ovoj oblasti.


Istražna komisija tokom zasjedanja. Foto: BIRN BiH

Privremena istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama zaključila je na sjednici da će zatražiti podatke o stečajnim upravnicima, njihovoj stručnoj spremi te naknadama i nagradama koje su im isplaćene, kao i o sudijama, tužiocima i vještacima koji su u učestvovali u tim postupcima.

Ovakav zaključak usvojen je nakon što su pred Komisijom saslušani Hamdija Muratović, predsjednik Udruženja stečajnih upravitelja Federacije, kao i Sakib Kopić i Enes Tanović iz Sindikata solidarnosti iz Tuzle, koji se bori za prava radnika u postupcima stečaja.

Oni su na sjednici iznijeli niz oštrih kritika i primjera, kako smatraju, nepravdi u stečajnim postupcima.

Kako je istaknuto, neki stečajni upravnici vode brojne predmete, osam ili čak 17, primaju od jedne do tri prosječne naknade mjesečno, na tim pozicijama se angažuju nestručni ljudi i penzioneri. Kritikovan je i rad sudija, tužilaca i vještaka u ovim slučajevima, uz ocjenu da postoje sumnjive sprege, “uz časne izuzetke ljudi koji zaista nešto pokušavaju da urade”.

Kopić je kazao da su članovi Sindikata solidarnosti i sami bili sudski gonjeni i da su stekli utisak o nepravednosti suđenja. Spominjući sudske postupke za hotele u Neumu i Tuzli, kao i firme “Polihem”, naveo je primjere izvršnih sudskih presuda u korist radnika koje se ne realizuju već godinama.

On je kazao da advokati kažu da su nekada mogli na osnovu predmeta reći da li mogu dobiti slučaj, a da sada moraju saznati ko vodi postupak. Naveo je da jedan stečajni upravnik ima 87 godina, a da jedan penzioner vodi osam postupaka. Rekao je i da se primjenjuju odredbe zakona koje su izmijenjene 2018. godine, kao i da je jedan pravobranilac štitio imovinu tajkuna iz susjedne države.

“Zbog toga mi ne kažemo pravosuđe nego krivosuđe”, kazao je Kopić, dodajući da se nemaju kome obratiti da istraži kriminalne aktivnosti.

Muratović smatra da reforma pravosuđa nije uspjela i predlaže niz mjera – od inspekcija i nadzora, preko ograničavanja mandata rukovodilaca u pravosudnim institucijama do formiranja trgovačkog suda u Federaciji i vrhovnog suda BiH radi ujednačavanja sudske prakse.

On je rekao da je doktor pravnih nauka i da je doživio mnogo nepravde u svom radu. Naveo je primjer da vještak, koji ukoliko radi na osnovu vlastitog mišljenja, nema predmeta. Kao sumnjivo je izdvojio vještačenja koja se obavljaju godinama.

Kazao je da su stečajni postupci pri kraju.

“RS je uglavnom završila, Federacija je pri kraju, tako da mi pričamo o prošlosti”, rekao je Muratović.

Na ovu konstataciju, Tanović je upitao šta je sa revizijom stečaja.

Tanović smatra da je pravosuđe najslabija karika. Prema njegovim riječima, stečajni postupci su više koštali nego “tajkunska privatizacija” i više nego što se u postupcima dodjeljuje radnicima.

Član Komisije Zlatan Begić kazao je da se bavio ovom problematikom i da je riječ o vrlo složenoj oblasti, zbog čega možda ti slučajevi nisu ni prisutni u javnosti.

On smatra da su brojne pukotine u sistemu kroz koji su iscurile milijarde i plaši se da se to neće moći nikada ispraviti.

“Ono što se dešavalo u BiH od 1995. do 2021. je najbrutalnija srednjovjekovna barbarska pljačka”, kazao je Begić.

Naveo je primjere vlasnika koji nisu radnicima uplatili po 48 plata i doprinosa, a kupuju jahte na kojima organizuju zabave ili “kćerki” firmi koje od fabrike naručuju robu koju ne plaćaju.

Komisija za sada nema više planiranih saslušanja, a usvojen je zaključak da se pošalju urgencije i zahtjevi za pojašnjenja radi sačinjavanja izvještaja.

Marija Taušan