Suđenje

Obnovljeno suđenje tužiocu Boži Mihajloviću pred Općinskim sudom počinje 24. marta

3. Marta 2021.13:54
Na statusnoj konferenciji Općinski sud u Sarajevu odbio je prijedloge Odbrane da sarajevsko Kantonalno tužilaštvo uskladi optužnicu protiv Bože Mihajlovića, optuženog za nesavjesno postupanje u vršenju službene dužnosti tužioca, u skladu sa odlukom Apelacionog odjeljenja Državnog suda, te da se predmet spoji s postupkom protiv osumnjičene daktilografkinje.
Božo Mihajlović Foto: Tužilaštvo BiH

Na statusnoj konferenciji je najavljeno da će obnovljeno suđenje Mihajloviću početi 24. marta čitanjem optužnice i izlaganjem uvodnih riječi.

Do obnovljenog suđenja pred Općinskim sudom u Sarajevu u ovom predmetu došlo je nakon što je Apelaciono vijeće Suda BiH krajem 2020. godine ukinulo prvostepenu presudu kojom je Mihajlović osuđen na pet godina zatvora zbog nesavjesnog rada u službi i odlučilo da prebaci predmet.

Advokat Vlado Adamović je kazao da njegov branjenik nije ispitan na određene tačke optuženja te da se de facto, za te tačke, ne može voditi postupak, što je i zaključak Apelacionog odjeljenja Suda BiH, dodao je on.

“Neko je odlučio da se postupak protiv daktilografkinje razdvoji i postupak je upućen na Kantonalno tužilaštvo, a predmet protiv Mihajlovića je ostao na Sudu BiH. Ja tvrdim da se ta dva predmeta ne mogu razdvojiti. Postoji uzročno-posljedična veza (…) Ovaj predmet se neće moći presuditi dok Tužilaštvo ne opredijeli za status osobe koja je uzela novac”, naveo je Adamović, predloživši da Sud naloži Kantonalnom tužilaštvu da riješi status osumnjičene daktilografkinje i da se predmeti spoje.

Kako je rekao, saslušat će se svjedoci koji će reći da su pogledali spise i da novca nema, te postavio pitanje zašto ovaj postupak ponavljati na ovaj način i zašto optužnica nije riješena na način kako upućuje Drugostepeno vijeće.

“Hoćemo li opet dvije godine voditi postupak da zaključimo ono što danas znamo (…) Sada smo u situaciji da ćemo ispunjavati formu. Ni u jednoj tački optuženja nema radnje izvršenja Mihajlovića – nedostaje kako, koja radnja izvršenja”, dodao je Adamović.

Kantonalni tužilac Borislav Čekić se usprotivio prijedlozima Odbrane kazavši da, imajući u vidu odluku Apelacionog vijeća, ne postoji zakonska ni procesna mogućnost da se predmet vrati u fazu istrage, odnosno da se Mihajlović ispita na one tačne optužnice na koje nije saslušan.

Sudija Denis Kurtović je odbio prijedloge Odbrane, rekavši da Tužilaštvo disponira optužnicom. Na prijedlog Odbrane da se Mihajloviću dodijeli advokat po službenoj dužnosti, sudija je kazao da dostave pisani podnesak.

Kantonalni tužilac Čekić je na današnjoj statusnoj konferenciji dostavio prijedlog dokaza, kazavši da će mu za direktno saslušanje 50 svjedoka trebati oko 25 radnih dana, a pet dana za izvođenje materijalne dokumentacije. Pojasnio je da će na jedno ročište pozivati po dva svjedoka.

Mihajlović je prvostepenom presudom Suda BiH u junu 2020. osuđen na pet godina zatvora jer je propustio vršiti nadzor nad radom i postupanjem svoje daktilografkinje, te na taj način omogućio da bude otuđen privremeno oduzeti novac u više predmeta.

Istom presudom je bila donesena odluka da je Mihajlović dužan nadoknaditi štetu koja je nastupila po BiH u iznosu većem od 225.000 konvertibilnih maraka (KM), kao i troškove sudskog postupka, o čijoj je visini trebalo odlučiti kasnije. U toj presudi se navodilo da su se otuđenja novca dogodila u periodu od 2006. do 2015. godine.

Mihajlović je od 2010. bio rukovodilac Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju i, kako stoji u ukinutoj presudi, bio je dužan da vrši nadzor nad radom daktilografkinje koja mu je dodijeljena.

Sud je tada zaključio da je daktilografkinja bez znanja tužioca Mihajlovića u većem broju slučajeva sačinjavala dopise kojima je od Suda ili službe zadužene za čuvanje predmeta u Tužilaštvu dolazila do privremeno oduzetih stvari, među kojima je bio i novac.

 

Emina Dizdarević