Vijest

Stvoreni preduslovi za izgradnju i obnovu četiri pravosudne institucije

18. Januara 2021.16:52
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) saopćilo je da je osiguralo izradu projektne dokumentacije za izgradnju novih zgrada Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i Općinskog suda u Žepču, te obnovu zgrada osnovnih sudova u Prnjavoru i Mrkonjić-Gradu.

Skica Osnovnog suda u Mrkonjić-Gradu. Foto: VSTV.

Iz VSTV-a su naveli da je ova izgradnja i obnova predviđena projektnom dokumentacijom nastalom uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH”.

“Zgrade u kojima su ove pravosudne institucije trenutno smještene, ne mogu odgovoriti potrebama kvalitetnog i efikasnog pravosuđa, prilagođenog potrebama građana i građanki, zbog čega je adaptacija postojećih i izgradnja novih objekata od iznimne važnosti u uspostavljanju pravosudnog sistema koji će odgovoriti potrebama građana”, stoji u saopćenju VSTV-a.

Kako navode iz VSTV-a, vrijednost osigurane projektne dokumentacije je oko 160.000 konvertibilnih maraka (KM), što predstavlja značajan doprinos Vlade Švedske pravosuđu u BiH, a poseban značaj ogleda se u činjenici da su izradom projektne dokumentacije stvoreni preduvjeti za povlačenje sredstava iz pristupnih fondova Evropske unije (EU), putem programa IPA 2017.

“Za izgradnju zgrada Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i Općinskog suda u Žepču te obnovu zgrada Osnovnog suda u Prnjavoru i Osnovnog suda u Mrkonjić-Gradu, Delegacija Evropske unije u BiH, u okviru programa IPA 2017, osigurala je oko dva miliona eura”, saopćio je VSTV.

Oni su istakli da je kod izrade projektne dokumentacije vođeno računa o ranije utvrđenim potrebama sudova i tužilaštava koje su neophodne za njihov funkcionalan rad, ali i potrebama građana kao krajnjih korisnika usluga pravosudnih institucija.

Lamija Grebo