Suđenje

Kosorić i ostali: Dokazi Tužilaštva o aktivnostima Vlaseničke brigade

18. Januara 2021.17:18
Na suđenju za genocid u Srebrenici, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nastavilo s ulaganjem materijalnih dokaza o učešću vojnih i policijskih jedinica u operacijama u julu 1995. godine.

Sud BiH. Foto: BIRN BiH.

Tužilaštvo je uložilo veći broj dokumenata u kojima se navodi da jedinice Vojske Republike Srpske (VRS) i policije učestvuju u sprečavanju prolaska bošnjačkih grupa prema Kladnju i pretresu terena.

Kako je obrazložio tužilac Predrag Tomić, iz ovih dokumenta je vidljivo da je u ove aktivnosti bila uključena i Vlasenička brigada VRS-a, čiji je komandant bio optuženi Mile Kosorić, te da je dio njih dostavljan ovoj brigadi.

On je uložio i izvještaje o kretanju kolone, kao i naredbe da se zarobljenici sprovode u prikladne objekte koji se mogu obezbijediti sa manjim snagama i da se o tome obavijesti pretpostavljena komanda.

U redovnom borbenom izvještaju Vlaseničke brigade od 10. jula 1995. godine se navodi da su jedinice u punoj borbenoj gotovosti. Iz ovog dokumenta se, kako je kazao Tomić, vidi da je Kosorić bio upoznat sa dešavanjima u i oko Srebrenice.

Tužilac je uložio i izvještaje kojima nastoji dokazati da su jedinice Drinskog korpusa bile uvezane i da su pretresi vršeni i u rejonu Tišće (opština Vlasenica).

Odbrane su prigovarale na relevantnost određenog broja dokaza. Kosorićev branilac Dragan Gotovac irelevantnim je ocijenio sve dokaze koji se ne odnose na period koji obuhvata optužnica – od 12. do 14. jula, kao i one koji ne obuhvataju područje Vlasenice. Takođe je kao nebitne cijenio policijske i akte drugih vojnih organa sa kojim, kako je kazao, Kosorić nije imao veze niti može biti odgovoran.

Gotovac je podvukao da se u jednom od uloženih dokumenata od 15. jula navodi da se Kosorić nalazi u rejonu Žepe.

Kosoriću, nekadašnjem komandantu Vlaseničke brigade, sudi se s Momčilom Tešićem, bivšim pripadnikom Vojne policije ove brigade. Na teret im je stavljeno da su s pripadnicima ove jedinice zaustavljali vozila u mjestu Luke (Tišća) i od civila oduzimali novac i zlato, a potom ih upućivali prema Kladnju.

Pripadnici Vlaseničke brigade su, kako se navodi, odvajali žene i silovali ih, a u noći s 13. na 14. juli 1995. godine u Mršićima je strijeljan 21 zarobljeni muškarac.

Među stotinjak uloženih dokaza su i dokumenti o vojnom statusu optuženih, akti o formiranju i organizaciji Vlaseničke brigade, te fotodokumentacija iz sela Luke gdje su civili izlazili iz autobusa i obližnje škole, kao i lokaliteta Mršići i mjesta gdje su pronađeni posmrtni ostaci ubijenih.

Ulaganje dokaza nastavlja se 1. februara, kada se očekuje i saslušanje jednog svjedoka Tužilaštva.

Predsjedavajuća Vijeća Mira Smajlović naložila je tužiocu da pokuša riješiti pitanje saslušanja preostalih 12 svjedoka, od kojih je većina u inostranstvu, napominjući da se suđenje neće moći odlagati unedogled.

 

Marija Taušan