Vijest

Izbor članova Ureda za razmatranje žalbi obilježen žalbama

23. Novembra 2020.16:10
Dom naroda Bosne i Hercegovine na narednoj sjednici u utorak, 24. novembra, trebao bi razmatrati imenovanje članova Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, u proceduri tokom koje je komisija dobila anonimnu prijavu da bi imenovanje jednog od kandidata bilo protivno Zakonu o javnim nabavkama.


Parlament BiH Foto: Parlamentarna skupština BiH

Iz Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamenta za provođenje procedure imenovanja je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) navedeno da su dobili nekoliko prijava i da pri njihovom razmatranju nisu utvrdili da su one osnovane.

Dom naroda trebao bi ramatrati izvještaj ove komisije nakon što su zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta na svojoj zadnjoj sjednici imenovali šest članova Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu. Na samoj sjednici vođena je rasprava da li je u skladu sa zakonom sami tekst o konkursu na ovo radno mjesto.

Prema Zakonu o javnim nabavkama, članove Ureda za razmatranje žalbi imenuje Parlament, koji donosi odluku o pokretanju i provođenju procedure izbora i imenovanja, te imenuje ad hoc komisiju za izbor i imenovanje članova Ureda, a komisija sačinjava listu uspješnijih kandidata i dostavlja je Parlamentu. Privremenu zajedničku komisiju čine po tri zastupnika iz oba doma Parlamenta. Iz Komisije su potvrdili da su razmatrali anonimnu prijavu.

U prijavi, u koju je BIRN BiH imao uvid, navodi se da jedna od kandidatkinja za konkurs – Nikolina Silak, po Zakonu o javnim nabavkama, ne može biti imenovana jer bi novo imenovanje bilo njen treći mandat, dok Zakon predviđa da mandat traje pet godina sa mogućnošću jednog novog imenovanja.

“Nesporne su činjenice da Nikolina Silak obnaša dužnost člana Ureda za razmatranje žalbi već 14 godina. Prvi put je imenovana 2006. godine, drugi put je imenovana 2014. godine”, navodi se u prijavi i dodaje kako Silak nije ni trebala biti pozvana na intervju, niti treba biti rangirana na listi uspješnih kandidata.

U prijavi se navodi će komisija svojim radnjama dovesti u zabludu poslanike u Predstavničkom domu i delegate u Domu naroda, što bi predstavljalo krivično djelo “zloupotreba položaja ili ovlasti”.

Komisija je Silak predložila, kao drugu po broju bodova, na mjesto člana Ureda – stručnjaka u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravljanja, a imenovanje je potvrđeno u Zastupničkom domu Državnog parlamenta.

Predsjednik Privremene komisije za provođenje procedure imenovanja Adil Osmanović za BIRN BiH kaže da nije bilo nikakvih propusta prilikom odabira kandidata, da su dobili nekoliko anonimnih prijava na koje nisu znali kome treba odgovoriti, ali da su sve razmotrene te je komisija uvidjela da one nemaju zakonske osnove da bi se bilo šta dovelo u pitanje.

“Razmatrali smo prijavu za Nikolinu. Međutim, radi se o Zakonu o javnim nabavkama koji je donesen u dva navrata, a drugi put je 2014. stupio na snagu. Do tada nije bilo određeno koliko mandata jedan član Ureda za razmatranje žalbi može imati. Kada je novi zakon stupio na snagu, od tada se broje ti mandati”, pojašnjava Osmanović i tvrdi kako je komisija radila transparentno.

On kaže da se na poziv prijavilo 30-ak kandidata, od kojih je 29 ispunjavalo uslove, da su sa svima obavili intervju i napravili prijedlog liste prema Parlamentu, koji donosi konačnu odluku.

Žalbe na proceduru

Ured za razmatranje žalbi tijelo je koje odlučuje o žalbama ponuđača na tendere i na taj način utiče na poštivanje Zakona o javnim nabavkama, procesu kroz koji se godišnje u BiH potroši najmanje dvije milijarde maraka.

Članica komisije Snježana Novaković-Bursać kaže da je kandidatkinja, za koju u žalbi stoji da ne može imati treći mandat, sama to navela u svojoj biografiji i prijavi, te se pri tome pozvala na tumačenje zakona.

“Ona je jedan od tih mandata ostvarila po starom Zakonu o javnim nabavkama, koji nije podrazumijevao mogućnost ograničenja na dva mandata. To smo provjerili kod sekretara Parlamentarne skupštine, izvršili smo konsultacije, gdje su nam rekli da je jedan od mandata ostvaren po starom zakonu i da se ne odnosi na nove mandate, tako da se taj dio anonimnih prijava završio na taj način”, kaže Novaković-Bursać.

Osim Silak, Predstavnički dom Parlamenta je usvojio prijedlog komisije da se na mjesto stručnjaka u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravljanja u Sarajevu imenuju Sanela Salihović i Jelena Račić, dok su Marko Kolobarić, Adin Kondžić i Siniša Tešanović imenovani za članove Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, iz reda stručnjaka upravnog prava ili upravnog postupka.

Prije glasanja o imenovanju u Predstavničkom domu, zastupnica Mirjana Marinković-Lepić je tražila da se usvoji zaključak kojim se nalaže komisiji da dostavi dodatne informacije u vezi sa primjenom Zakona o javnim nabavkama za radno mjesto ׅ“stručnjak u oblasti upravnog prava ili upravnog postupka” te da o imenovanju članova Ureda Predstavnički dom odlučuje nakon dostavljene informacije, ali je većina bila protiv tog zaključka.

“To je bio moj prijedlog zaključka, što smatram da je u startu došlo do kršenja zakona u samom nazivu radnog mjesta koji se odnosi na imenovanje na pozicije ‘stručnjak upravnog prava ili upravnog postupka’. Prevagnule su ruke, što je najžalosnije od svega, a vladajuća većina ima dovoljan broj ruku”, kaže Marinković-Lepić.

Jedna od kandidatkinja koju je imenovala komisija, tokom sjednice je obavijestila zastupnike da odustaje od kandidature, a Marinković-Lepić smatra da se spisak ne može mijenjati na sjednici na kojoj se usvaja izvještaj odluka o imenovanju komisije.

Osmanović i Novaković-Bursać kažu da je najviše prigovora komisiji bilo oko nacionalne pripadnosti i da je zakon tačno propisao da Ured za razmatranje žalbi u Sarajevu ima sedam članova, po dva iz reda konstitutivnih naroda i jednog iz reda ostalih.

“Očekivati je da će biti žalbi kad se raspiše bilo koji javni poziv ili konkurs i da sve te žalbe treba razmotriti, vidjeti o čemu se radi, eventualno uvažiti. Nakon toga, svi oni koji smatraju da su neka njihova osnovna ili zakonska prava uskraćena, imaju pravo žalbe prema Sudu BiH”, kaže Osmanović.

Novaković-Bursać je dodala da se kandidatkinja koja je bila rangirana kao sedma na listi na koncu povukla, tako da nije ni imenovana i to mjesto ponovo ide u konkurs, a najavila je da će se zalagati za podrobnije definisanje načina izjašnjavanja nacionalne pripadnosti, jer komisija samo ima mogućnost da kandidata pita da li konkuriše iz reda konstitutivnih naroda ili iz reda ostalih.

Ured za razmatranje žalbi nije odgovorio na upit, a BIRN BiH nije uspio dobiti komentar od Nikoline Silak.

Sjednica Doma naroda na kojoj bi se trebalo raspravljati o imenovanju članova Ureda za žalbe u Sarajevu je planirana za 24. novembar.

Haris Rovčanin