Vijest

Ustavni sud odbio apelaciju Enesa Ćurića

12. Novembra 2020.16:04
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom se odbija apelacija Enesa Ćurića, osuđenog na osam godina zatvora zbog zločina počinjenog protiv civila hrvatske nacionalnosti u mostarskom naselju Bijelo Polje tokom 1993. godine.

This post is also available in: English


Enes Ćurić. Foto: BIRN BiH

U odluci Ustavnog suda je navedeno da je Enes Ćurić podnio apelaciju smatrajući da mu je presudama Suda BiH povrijeđeno pravo na pravično suđenje, kao i da je došlo do proizvoljne primjene prava.

U apelaciji je ukazano da je u žalbi na prvostepenu presudu istaknuto da radnje koje su opisane ne predstavljaju nečovječno postupanje, imajući u vidu da lica koja su trebala biti upotrijebljena kao živi štit u konačnici nisu ni bila upotrijebljena na taj način i da je time izostala posljedica, odnosno suštinski elementi nečovječnog postupanja.

“Ustavni sud nije mogao zaključiti da su redovni sudovi proizvoljno primijenili materijalno pravo na apelantovu štetu, niti da su presude bez jasnog obrazloženja, što bi rezultiralo kršenjem Evropske konvencije (…) Ustavni sud zaključuje da nema povrede prava na pravično suđenje”, navedeno je u Odluci Ustavnog suda BiH.

U decembru 2018. godine Apelaciono vijeće Suda BiH povećalo je kaznu Ćuriću, te ga je osudilo na osam godina zatvora zbog zločina počinjenih 1993. godine protiv civila hrvatske nacionalnosti u naselju Bijelo Polje kod Mostara.

On je osuđen zbog učešća u protivzakonitom zatvaranju, nečovječnom postupanju i prisiljavanju na prinudni rad hrvatskih civila u Bijelom Polju kod Mostara.

Zajedno s njim, istom presudom, Ibrahim Demirović je osuđen na 13, a Habib Čopelj na pet godina zatvora, dok je Apelaciono vijeće potvrdilo oslobađajuće presude za Samira Kresu i Mehmeda Kaminića.

Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.

Emina Dizdarević Tahmiščija


This post is also available in: English