Vijest

Sud BiH pozdravio usvajanje Revidirane strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina

24. Septembra 2020.16:34
Sud Bosne i Hercegovine je pozdravio usvajanje Revidirane državne strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, navodeći kako je rješavanje ovih predmeta najvažniji segment za državu i društvo u tranziciji.
Sud BiH. Izvor: BIRN BiH

“Nakon višegodišnjeg usaglašavanja i dostizanja političke saglasnosti oko usvajanja nove Državne strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, Sud Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te iskazuje zahvalnost svim akterima koji su na proaktivan način i uz puno truda u konačnici ishodili i usvajanje ovog važnog dokumenta”, navedeno je u saopćenju Suda, kao i da je procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH jedan od najvažnijih segmenata korjenitih promjena kroz koje prolazi bosanskohercegovačko tranziciono društvo, država, kao i svi građani i narodi.

Vijeće ministara BiH je, nakon više od dvije godine, na vanrednoj sjednici usvojilo Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina iz 2018. godine.

Prva Strategija za rad na predmetima ratnih zločina je usvojena u decembru 2008. godine. Najsloženiji predmeti, prema Strategiji, trebali su biti završeni u roku od sedam godina na državnom nivou – do čega nije došlo – a preostali u roku od 15 godina. Državno tužilaštvo nije ispoštovalo svoju obavezu da se bavi isključivo najsloženijim predmetima.

Tako je 2018. sačinjena Revidirana strategija – koja je predviđala da svi predmeti ratnih zločina budu završeni u roku od pet godina, odnosno do 2023. godine – koju je usvojilo Vijeće ministara.

Prema Izvještaju sutkinje Joanne Korner “Unapređenje procesuiranja predmeta ratnih zločina na državnom nivou u Bosni i Hercegovini”, zbog neusvajanja Strategije i drugih problema, izgledi za poštivanje roka, prema kom bi se predmeti ratnih zločina do 2023. godine trebali riješiti, smanjeni su.

Usvajanje Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina pozdravili su i predstavnici pravosuđa, pravni stručnjaci i udruženja žrtava navodeći da je na Državnom tužilaštvu odgovornost u procesuiranju najsloženijih predmeta, što do sada nije rađeno efikasno.

 

Nermina Kuloglija