Suđenje

Pavić: Izricanje presude za zločin u Prijedoru 16. jula

23. Juna 2020.16:04
Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine izreći će 16. jula presudu Sretku Paviću za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora 1992. godine.


Sretko Pavić. Izvor: BIRN BiH

Tužilaštvo BiH je tražilo da Sud BiH Pavića proglasi krivim i kazni po zakonu, dok je Odbrana tražila od Suda da ga oslobodi krivice.

Pred Apelacionim vijećem održano je suđenje Paviću nakon što je ukinuta prvostepena presuda od 24. juna 2019. godine kojom je bio osuđen na 13 godina za učešće u ubistvima pet civila iz porodice Čaušević počinjenim u prijedorskom selu Rizvanovići.

U prvostepenoj presudi je navedeno da su civili u drugoj polovini jula 1992. pronađeni u šumi i zatvoreni u objekat pored punkta u Rizvanovićima, a dan nakon njihovog odvođenja, kako je tada utvrdilo Sudsko vijeće, Pavić i preminuli Pero Stevandić izveli su civile i ubili ih nedaleko od obližnje škole.

Pavić je optužen da je ovaj zločin počinio kao bivši pripadnik Volarske čete 6. ljubijskog bataljona Vojske Republike Srpske (VRS).

Sedin Idrizović, tužilac Tužilaštva BiH, kazao je da ostaje kod završnih riječi koji je iznio u prvostepenom postupku i koje su Sudu dostavljene u pismenoj formi, ali je kratko precizirao koji dokazi potvrđuju inkriminaciju optuženog.

“Svjedok S-1 je detaljno opisao događaj. Tužilaštvo ne nalazi ništa što bi dovelo u sumnju vjerodostojnost tog iskaza koji je saglasan s iskazima drugih svjedoka S-2 , Đure Adamovića i Damira Muhića. Damir Muhić je vidio kako se kreću žrtve i za njima idu dvojica naoružanih vojnika. Upravo ovo opisali su i ostali svjedoci među kojima je bio i S-2”, naveo je Idrizović.

Naglasio je da se ne mogu naći neprotivrječnosti ili nelogičnosti između ovih svjedoka.

“Materijalna dokumentacija o ekshumaciji i obdukciji potvrđuje da je uzrok smrti više projektila iz vatrenog oružja. Svi dokazi sa potpunom sigurnošću potvrđuju sve odlučne činjenice”, kazao je Idrizović.

Ranko Dakić, Pavićev branilac, zatražio je da Sud oslobodi Pavića navodeći da nije kriv za djelo koje mu Optužba stavlja na teret.

“S-1 je dao lažan iskaz u cilju izbjegavanja vlastite odgovornosti i na takvom iskazu se ne može zasnivati osuđujuća presuda”, rekao je Dakić u završnim riječima.

Naglasio je da se ubistva Čauševića nisu desila kako je S-1 opisao – da Sreto Pavić nije ubio porodicu Čaušević.

“Iskaz S-1 je kontradiktoran iskazima ostalih svjedoka”, kazao je Dakić.

Istakao je da su iskazi svjedoka S-2 i Adamovića kontradiktorni između sebe i davani u cilju izbjegavanja krivične odgovornosti.

 

Albina Sorguč