Suđenje

Rizvanović i ostali: Suđenje počinje 26. juna

12. Juna 2020.17:02
Suđenje petorici bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) za zločine na području Brčkog počet će 26. juna, kada će biti saslušan i prvi svjedok Tužilaštva BiH.

sudnica Suda BiH
Sudnica Suda BiH. Izvor: BIRN BiH

Na statusnoj konferenciji pred početak suđenja Admiru Rizvanoviću, Smajilu Omeroviću, Jasminu Huskanoviću, Ramizu Pljakiću i Hazimu Fazloviću govoreno je o planu izvođenja dokaza Tužilaštva.

Tužilac Saša Sarajlić je kazao da među prvima planira saslušati vještake vojne i medicinske struke. Rekao je da vještak vojne struke koji živi u Beogradu, zbog porodičnih obaveza želi biti saslušan putem videolinka.

Odbrane su se tome protivile, navodeći da bi se time narušio princip neposrednosti, posebno jer njegov nalaz smatraju bitnim. Branioci su istakli da namjeravaju vještaku predočiti dosta dokaza, te da njegove lične prilike ne smiju uticati na odbranu optuženih.

Tužilac se složio sa braniocima, navodeći da i njemu predstavlja otežavajuću okolnost takav način ispitivanja. On je rekao da može pribaviti dokaze u vezi sa porodičnim prilikama vještaka, te najavio da će ponovo s njim razgovarati o mogućnosti dolaska u Sud BiH.

Sudsko vijeće je odlučilo da će dokazni postupak početi saslušanjem svjedoka, posebno imajući u vidu da je Tužilaštvo tek prije tri sedmice dostavilo odbranama dokaze.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Jasmina Ćosić-Dedović naložila je tužiocu da uredi plan izvođenja dokaza u kojem je naveo da će svi svjedoci biti saslušani na obje tačke optužnice. Ona je kazala da se druga tačka odnosi na komandnu odgovornost i da ne mogu svi svjedoci o njoj svjedočiti.

Ćosić-Dedović je primijetila da se optužnica odnosi na jedan događaj, a da je predloženih 74 svjedoka puno, sugerišući tužiocu da pokuša revidirati listu.

Sarajlić je kazao da će nakon saslušanja određenog broja svjedoka procijeniti da li će od nekih odustati.

Tužilaštvo tereti optužene za ratni zločin protiv zarobljenika. Rizvanović, Omerović i Huskanović su optuženi da su kao pripadnici Interventne jedinice 3. bataljona 108. motorizovane brigade ABiH, kod Boderišta zarobili 11 pripadnika 1. posavske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), te ih nakon toga mučili, zlostavljali, a potom ubili.

Pljakić i Fazlović su optuženi po komandnoj odgovornosti za nepreduzimanje mjera na kažnjavanju počinioca.

Marija Taušan