Članak

Prijedlog Vlade Federacije o obustavi dijela sudskih postupaka može ugroziti prava građana

6. Aprila 2020.15:03
Nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) usvojila Prijedlog zakona o negativnim posljedicama pandemije koronavirusa kojim se obustavljaju svi pravni, parnični, vanparnični i izvršni postupci, pravnici smatraju da je to nepotrebno te da se time direktno krši pravo građana na pristup sudu i pravni sistem.

U petak, 3. aprila, Vlada FBiH je usvojila Prijedlog zakona u kojem se navodi da se obustavljaju svi postupci za vrijeme trajanja nesreće, kao i da se prekidaju rokovi zastare dok traje stanje nesreće i 30 dana nakon prestanka stanja nesreće.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Milan Tegeltija nedugo nakon usvajanja ovog prijedloga je na svom Twitter profilu komentarisao da je najveći problem obustava postupaka i da je ona nepotrebna te da je dovoljno riješiti pitanje rokova, kako je i VSTV predložio.

On je kazao da je ranijom Inicijativom VSTV-a riješeno pitanje rokova bez bilo kakvog obustavljanja postupaka ili stvaranja bilo kakvih novih procesnih stanja.

VSTV je 22. marta ove godine donio Odluku o organizaciji rada u sudovima i tužilaštvima u BiH u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja koronavirusa. U odluci je navedeno da se odlažu glavni pretresi, osim u onima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, u kojima postoji opasnost od zastarjelosti i u hitnim slučajevima.

Prema odluci, odlažu se ročišta u prekršajnoj materiji, osim u predmetima koji su pokrenuti na osnovu prijave zbog postupanja suprotno izdatim rješenjima i naredbama nadležnih organa za vrijeme proglašenja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa i u građanskoj stvari osim u predmetima u kojima se treba odlučiti o mjeri osiguranja.

Tegeltija kaže da je time “u cijelosti riješen problem koji postoji u vezi s pravima građana pred sudovima, tako da ne trpe posljedice ovih vanrednih okolnosti”.

“S druge strane, obustavljanjem postupaka, što je prijedlog Vlade Federacije, građani se, ustvari, pred sudovima mogu dovesti u situaciju da nemaju ili izgube određena prava. Intencija inicijative VSTV-a je da se zaštite prava građana pred sudovima bez bilo kakve štete na prava koja im pripadaju i mijenjanje procesnih stanja ili onemogućavanje zaštite određenih prava”, rekao je Tegeltija za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Nakon usvojenog Prijedloga Vlade FiH, Tegeltija je kazao da je razgovarao s federalnim ministrom pravde Matom Jozićem i da bi danas trebali imati razgovor na ovu temu.

Za sarajevsku advokaticu Senku Nožicu je iznenađujuće što se Vlada Federacije “upustila da se miješa u način regulisanja i rada pravosuđa na ovakav način”, jer za to postoji VSTV, koji je već donio odluku koji se postupci trebaju nastaviti, posebno oni hitni.

“Ovdje se kaže da će se postupci obustaviti, to znači da se više nikada ne mogu nastaviti. Ja mogu pretpostaviti, u dobroj vjeri, da se radi o nekoj greški i jezičkoj. Međutim, iznenađuje me da pravnici u ministarstvu mogu napraviti takvu grešku. Ja se neću osvrtati šta se dešava u parničnim predmetima, ali ono šta je najviše zasmetalo meni, kao nekome ko se pola svog vijeka bavio zaštitom ljudskih prava, to je ova obustava upravnih postupaka, upravnih sporova”, navela je Nožica.

Pojasnila je da ovim prijedlogom država interveniše na način da kaže građaninu da on ne može zaštititi svoja prava, odnosno ne može pristupiti sudu ukoliko se u upravnom postupku donesu neka pravomoćna rješenja.

Kako je navela, pravomoćna rješenja koja se donose u upravnom postupku jesu dozvole za rušenje i gradnju objekata. Neko će dobiti prvostepeno rješenje da se nekome dozvoli gradnja, s druge strane neko ko smatra da je to nezakonito uložit će žalbu, objasnila je Nožica.

Prema njenom pojašnjenju, kada država odbije žalbu, onda onaj ko se žalio nema pristup sudu jer su obustavljeni pravni postupci, odnosno upravni sporovi.

“Nije mi jasno kome je to u interesu osim određenoj maloj logističkoj grupi koja u ovom periodu sada može da nastavi s bespravnom gradnjom, odnosno potpomognuta državom, a mi znamo da je takvih postupaka bilo jako mnogo, i krivičnih na sudu i upravnih, gdje se upravo dolazi do toga da su dozvole za gradnju date upravo nekima koji nisu ispunili sve zakonske uslove. Ovdje se direktno krši pravo građana na pristup sudu”, navodi Nožica.

Kazala je da ne vidi smisao ovog prijedloga i boji se da će doći do dalekosežnih posljedica i da će se ugroziti pravni sistem. Rekla je da se upravni postupci ne vode pred strankama, i da sudija u vijeću rješava tu pravnu stvar. To se može riješiti telefonom, od kuće, kada sudija dobije cijeli predmet, i nije logično, kako je kazala, da država u interesu građana štiti sudiju, a ne štiti one u upravi koji donose prvostepena i drugostepena rješenja.

Ona smatra da je važno da se Vlada Federacije konsultuje o ovom prijedlogu s Advokatskom komorom, predsjednicima sudova i tužiocima, kako bi se izbjegla greška koja će kasnije biti neotklonjiva.

Pojasnila je da se obustava ne odnosi na osobe koje krše mjere zabrane u vrijeme sprečavanja širenja koronavirusa. Kako je rekla, kada osoba dobije nalog za plaćanje kazne, tu je navedeno da osoba može tražiti sudsku zaštitu. Ukoliko se zatraži takva zaštita, onda predmet ide na sud za prekršaje.

“Ovaj zakon o kojem mi govorimo nije obuhvatio sud za prekršaje. Sud za prekršaje može da nastavi svoj posao”, kazala je Nožica.

Advokatska komora je Vladi FBiH uputila Inicijativu za hitnu izmjenu Prijedloga zakona, a kako se u konačnoj verziji zakona ne bi koristio termin “obustava” kada se govori o postupcima.

“Ukoliko se postupak obustavi, jedina mogućnost je pokrenuti novi. Da bismo pokrenuli novi postupak, naravno moramo voditi računa o prekluzivnim rokovima koje je zakonodavac sasvim jasno i precizno odredio. Ukoliko pokretač tog novog postupka, temeljem vašeg prijedloga, pokrene postupak, očekivati je da će bar 80 posto prijedloga, tužbi, zahtjeva biti odbačeno radi neblagovremenosti”, stoji u Inicijativi Advokatske komore FBiH.

Iz Komore traže da se hitno izvrše izmjene i dopune usvojenog Prijedloga zakona, da se prihvate odredbe “Interventnog propisa” koje su od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH dostavljene i Ministarstvu pravde FBiH i Advokatskoj komori FBiH.

Sudija i član VSTV-a Goran Nezirović kazao je da je siguran da će doći do izmjene tačaka 7. i 9. koje se odnose na pravosuđe, a koje smatra nejasnim i nedovoljnim. Kako je rekao, ispod su kvaliteta onoga što je VSTV ranije predložio.

“U tački 7. se govori o obustavljanju svih pravnih, vanparničnih, izvršnih postupaka – dakle, to je potpuno nejasno šta znači pravni, obuhvata sve postupke. Mislim da ta mjera ne valja, da ta odredba ne valja. Ako hoće da upotrebljavaju termin, onda je to ‘prekid postupaka’, a ne ‘obustava’. Tačka 9. je govorila o zastari. Međutim, oni ne razlikuju materijalno zastarijevanje od procesnih rokova, dostavljanja…”, naveo je Nezirović.

Kako stoji na stranici Vlade FBiH, ovaj prijedlog zakona upućen je Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku.

BIRN BiH nije dobio komentar Ministarstva pravde FBiH do trenutka objave teksta.

Emina Dizdarević