Članak

Čaušević i Sadiković: Tužilac osporavao nalaz vještaka Odbrane

12. Marta 2020.13:10
Na suđenju bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) Kemalu Čauševiću i Anesu Sadikoviću, vještak Odbrane ostao je pri stavu da dvije firme iz ovog predmeta nisu imale povlašten položaj.

Vještaka Odbrane optuženog Anesa Sadikovića, Ismeta Ramovića, koji je svoj nalaz i mišljenje iznio na ročištu 13. februara, unakrsno je ispitivalo Tužilaštvo BiH tvrdeći da vještak nije mogao dati zaključke u vezi s firmama “Eko san” i “Janus” jer nije imao svu potrebnu dokumentaciju.

Tužilac Dubravko Čampara osvrnuo se na zaključak vještaka da je “Janus” imao udio u tekstilnoj industriji 1,34 posto, a “Eko san” 1,24 posto, i da ih je poredio sa “Preventom”, “Borcem“, “Fisom”, “Almom Ras” i drugim firmama koje se bave proizvodnjom.

Pitao je vještaka da li ima podatke o firmama koje se bave trgovinom tekstila koji završava na “rafovima i pijacama”, gdje su “Eko san” i “Janus”, prema riječima Čampare, “broj jedan i dva”. Ramović je objašnjavao da je analizirao granu tekstila, a tužilac je tvrdio da to nije ista djelatnost i da se te firme ne mogu porediti.

Tužioca je interesovalo kako je vještak mogao zaključiti da “Eko san” i “Janus” nisu imali povlašten položaj ako u nalazu konstatuje da nema podatke za sve firme.

“Nisam imao sve podatke, ali one koje sam imao (…) zaključio sam da nisu imali povlašten položaj”, kazao je Ramović.

On je rekao da je za “Eko san” i “Janus” dobio svu potrebnu dokumentaciju, a da su mu iz Uprave za indirektno oporezivanje poslali jedinstvene carinske isprave za 25 pravnih subjekata. Dodao je da su u UIO-u kazali da bi im trebalo dugo vremena da dostave podatke za više od 500 firmi iz tekstilne grane.

Na pitanje tužioca da objasni ekonomsku opravdanost uvoza robe iz Turske na carinske terminale u Banjaluci i Bihaću s obzirom da iziskuje veće troškove prevoza imajući u vidu geografski položaj, vještak je odgovorio da može biti više razloga.

Na dodatna pitanja optuženog Sadikovića, Ramović se složio da su bili određeni regionalni centri za carinjenje.

Vještak je u nalazu konstatovao kolika su bila povećanja carinske tarife za “Eko san” i “Janus”, a tužioca je interesovalo kolika su povećanja bila za druge firme. Vještak je rekao da nije imao podatke za druge firme i da mu to nije bio zadatak.

“Koliko je povećanje imala konkurencija (…) to je suština povlaštenog položaja”, kazao je tužilac, a vještak je objasnio da je zaključak donio na osnovu dokumentacije dvije firme.

Čampara je prigovorio na nalaz jer smatra da bez podataka drugih firmi vještak nije mogao donijeti zaključke.

Sadikovićeva braniteljica Adna Dobojlić je rekla da se u optužnici iznose tvrdnje bez poređenja sa podacima drugih firmi. Na njena pitanja Ramović je kazao da je generalni pristup da se gledaju svi podaci, ali ako ih nije moguće pribaviti, analizira se određeni uzorak.

Na suđenju je Sadikovićeva Odbrana saslušala svjedoka Besima Jahića, koji je ranije svjedočio na poziv Tužilaštva.

Jahić je rekao da mu je poznato da Sadiković i Sido Karić nisu bili u dobrim odnosima. On je kazao da mu Karić nikad nije spominjao da je Sadiković imao nešto sa Čauševićem ili da mu je davao novac.

Nastavak suđenja je 19. marta.

Marija Taušan