Članak

Zukić i ostali: Prigovori Odbrane na analizu Kantonalnog tužilaštva

2. Decembra 2019.12:40
Odbrana Amira Zukića i ostalih kojima se sudi za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima istakla je prigovore relevantnosti i zakonitosti na analizu događaja iz operativne akcije “Bosna” koja je kao dokaz sarajevskog Kantonalnog tužilaštva provedena na jednom od ranijih ročišta.

Senad Pizović, branilac optuženog Senada Trake, kazao je da se analiza ne može smatrati izvještajem jer se zabilješke policijskih organa ne mogu koristiti kao dokazi u postupku, a stručno lice Vahid Selimbegović, kako je dodao, na ročištu je sam izjavio da je bio u konsultacijama s tužiocem.

Branilac je rekao da je Selimbegović, koji je sačinio analizu, kao izvor saznanja koristio samo izjave svjedoka, od kojih je većina pod imunitetom, i dodao da od njegovog branjenika nije oduzet telefon te da se ne mogu predstaviti SMS poruke a da prethodno nisu provedene na ročištu.

“Analiza je van vremenskog okvira optužnice i u njoj nema inkriminacija na strani mog branjenika”, kazao je Pizović.

Nermin Mulalić, koji brani optuženog Asima Sarajlića, rekao je da nije jasno da li Tužilaštvo kao dokaz predlaže dokument koji je prezentovan na grafoskopu a nije predložen u optužnici, ili dokument iz optužnog akta koji nije gledan u sudnici, kao i da je pitanje da li se radi o vještaku ili stručnoj osobi koja je analizu predstavljala.

“Po mišljenju Odbrane, radi se o prikrivenom vještačenju, osim što ga Tužilaštvo tako ne naziva”, kazao je Mulalić.

Tužilaštvo će se o navodima Odbrane izjasniti naknadno, a sutkinja Tanja Curović je rekla da će se analiza uvrstiti u sudski spis bez obzira na odluku o prigovorima.

Odbrana je prigovorila i na popratni akt koji je Tužilaštvo predočilo uz analizu, a branilac Mulalić je naveo da dokument niti je dostavljen, niti je predložen uz optužnicu, dok je tužiteljica Nermina Kulenović kazala da su branioci imali priliku da izvrše uvid u spis i da su ranije mogli reagovati.

Sud je taj prigovor odbio, te je akt uveden sa analizom.

Optužnica za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima tereti, osim Zukića i Sarajlića, i Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku, Ramiza Karavdića i Eseda Džananovića.

Nastavak suđenja je 16. decembra.