Članak

Unaprijediti finansijsko znanje u istrazi koruptivnih krivičnih djela

2. Decembra 2019.16:45
Sveobuhvatna finansijska istraga nije uobičajena u praksi, pokazali su rezultati procjene naučno-istraživačkog projekta: “Upotreba finansijskih istraga u rješavanju koruptivnih krivičnih djela“ koji je prezentovan na sarajevskom Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Rezultati ovog projekta su nedvosmisleno ukazali na postojanje potrebe za unapređenjem finansijskog znanja, a posebno za poznavanjem finansijskih istražnih vještina, kako od strane svih istražitelja, tako i tužitelja jer je specijalistička finansijska ekspertiza ključna za razumijevanje i vrednovanje finansijskih dokaza pribavljenih u istrazi.

Jedan od uočenih nedostataka u provođenju krivičnh istraga koruptivnih djela je da se ne prikupljaju dokazi o posljedicama prouzrokovanih izvršenjem djela, odnosno imovinskoj šteti koja je nanesena.

Profesor Jasmin Ahić, koji je bio moderator okruglog stola na kojem su predstvaljeni rezultati navodi da je uočeno kako sveobuhvatna i integrirana finansijska istraga nije uobičajena u praksi, te da, ukoliko se provodi, to se obično radi nakon krivične istrage, te su ponuđena iskorištavanja mehanizama za ovu problematiku.

“Sav dio koji se odnosi na dokazivanje pada na sudskog vještaka, a onda finansijska istraga ide kasnije. Mnogi istražitelji, osim onih koji su po liniji rada ekomomisti, baš moraju imati specifična funkcionalna znanja o finansijskom ili forenzičkom računovodstvu da bi ušli u sam segment kojim bi se onda finansijska istraga počela prihvatati kao najosnovniji oblik i mehanizam, ne samo dijela koji se odnosi na sudskog vještaka finansijske struke, nego same finansijske istrage. U tome je najveći ključ svih daljih stvari, onda se može vršiti pritisak i na ‘strane u postupku’, kada se te stvari imaju u samom procesu”, rekao je Ahić.

Ciljevi ove procjene su kritička ocjena trenutnog stanja u praksi u pogledu upotrebe finansijskih istraga koruptivnih krivičnih djela radi utvrđivanja primijenjenih istražnih tehnika, relevantnih institucionalnih i profesionalnih kapaciteta institucija, percepcije i razumijevanja koncepta tih istraga i njihove uloge u rješavanju djela u oblasti korupcije.

Ahić navodi da u sljedećoj fazi projekta ide segment priručnika koji će se koristiti kao naučno sredstvo, a dogovoreno je da će fakultet ući kao prijedlog u plan samih obuka za sudije i tužioce FBiH.

“Vrlo vjerovatno da će moduli koji će proizaći iz samog projekta biti predloženi u godišnji kalendar obrazovanja, odnosno funkcionalnog obrazovanja koje sudije i tužioci imaju prilikom svojih edukacija”, dodaje on.

Analizom pravosnažno okončanih predmeta Suda BiH iz oblasti korupcije je utvrđeno da je finansijska istraga provedena u samo 26 posto predmeta, od kojih je u 63 posto donesena osuđujuća presuda, međutim, imovinska korist je oduzeta samo u 26 posto predmeta. predmeta.

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ovaj projekat provodi uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.