Članak

BIRN dodijelio grantove za istraživanje ratnih zločina

2. Decembra 2019.16:53
BIRN je dodijelio 20 grantova novinarima, historičarima, umjetnicima i aktivistima civilnog društva – za male projekte koji se odnose na istraživanje arhiva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), ali i na arhive domaćih sudova zemalja bivše Jugoslavije koji su se bavili ratnim zločinima.

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) dodijelila je 20 grantova za projekte koji će se bazirati na arhivama Haškog tribunala i lokalnih sudova u zemljama bivše Jugoslavije.

Dobitnici grantova imaju zadatak da, pregledajući arhive sudova, sprovedu istraživanje i prikupe potrebnu dokumentaciju.
Bit će izrađeno ukupno 18 malih projekata koji će se baviti temama u vezi sa istinom, pravdom, odgovornosti i suočavanjem s prošlošću.

“Ogromna arhiva Haškog tribunala i drugih međunarodnih i lokalnih sudova u bivšoj Jugoslaviji prilika je za sve nas, novinare, umjetnike, istoričare i civilno društvo generalno, da pogledamo dalje od sudskih evidencija i pokušamo da otkrijemo i dokumentujemo prestupe, ali i objasnimo kompleksnost ratova devedesetih”, rekla je Marija Ristić, regionalna direktorica BIRN-a.

“Ovo je jedinstvena inicijativa koja je okupila ljude različitih profesija, a koji, s druge strane, imaju isti cilj – da osnaže diskusiju o prošlosti i u vremenu rastućeg revizionizma i negiranja, priznaju patnju drugih”, dodala je ona.

BIRN je u početku planirao da finansira samo 10 malih projekata, ali je, zbog velikog broja kvalitetnih prijava, odlučio da dodijeli 20 grantova.

“Ogromno interesovanje za ove grantove pokazuje da je, uprkos negativnim trendovima, mnogima od nas u velikoj mjeri stalo do suočavanja s prošlošću”, naglasila je Ristić.

Projekti uključuju izradu internet stranica, novinarskih tekstova, audio projekata, fotografija, crteža i edukativnih materijala.Dobitnici grantova će se baviti seksualnim nasiljem, zakonom o amnestiji, ekonomskim zločinima, ali i ulogom muzike, medija, elite i paravojnih formacija u nasilnom raspadu Jugoslavije. Tokom ovog procesa mentori će im biti zaposleni u BIRN-u.
Neki projekti će se baviti specifičnim incidentima koji nikada nisu objelodanjeni široj javnosti.

Ovaj program podržala je Kraljevina Holandija i on je dio BIRN-ovog projekta “Balkanska tranziciona pravda”, regionalne inicijative koja ima za cilj da poboljša razumijevanje tranzicione pravde u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu.

Dobitnici grantova radit će na sljedećim projektima:

Barbara Matejčić će, koristeći arhivu Haškog tribunala, uraditi audio dokumentarac o slučajevima seksualnog nasilja.

Biljana Volčevska napisat će akademski rad koji će se bazirati na arhivskom istraživanju dokumentacije u vezi sa zakonima o amnestiji Međunarodnog krivičnog suda i suda Sjeverne Makedonije.

Braden Bjella istraživat će ulogu muzike u jugoslovenskim ratovima.

Edin Omerčić će istražiti vojnu pobunu u Banjaluci u septembru 1993. godine.

Ejup Gojnovci će napisati tekst o ubistvu 16 muškaraca iz porodice Mirena tokom rata na Kosovu.

Elma Demir koristit će arhivu Haškog tribunala kako bi, na osnovu ekonomskih zločina, istražila političku ekonomiju rata.

Emir Suljagić bavit će se ulogom Skupštine Republike Srpske prije i tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Iva Vukušić napisat će akademski rad i kreirati edukativnu stranicu o zločinima koje su u Bosni i Hercegovini počinile paravojne snage.

Ivana Radović će istražiti slučajeve seksualnog ropstva u ratovima na području bivše Jugoslavije u kontekstu trgovine ljudima.

Jorie Horsthuis i Martino Lombezzi će istražiti svakodnevni rad domaćih sudova. Njima je cilj da pokažu kako se procjenjuju činjenice, ali i kako se uspostavljaju pravda i odgovornost.

Nikolas Kostopulos kreirat će umjetnički multimedijalni projekat o ulozi koju su medijski narativi imali tokom rata.

Paul Lowe će kreirati vizualnu prezentaciju “Alejе snajpera” iz perioda opsade Sarajeva, koristeći arhivske snimke i druge dostupne materijale.

Stacy Sullivan radi na nastavku svoje priče od prije nekoliko godina – o majci i njenom sinu koji se rodio nakon silovanja i njihovoj potrazi za istinom i pravdom.

Tom Barlow Brown će koristiti vizualni i istraživački pristup kako bi predstavio granatiranje Goražda tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Tvrtko Pater će arhivu MKSJ-a koristiti kako bi razvio edukativni sadržaj koji bi se mogao koristiti u srednjim školama i koji bi trebao omogućiti učenicima i profesorima da se dotaknu pitanja ratnih zločina.

Velma Šarić i Mirko Pincelli uradit će dokumentarac o zločinima u Vlasenici u Bosni i Hercegovini, o značaju ovog slučaja i uticaju koji je imao na rad MKSJ-a.

Vladimir Miladinović napravit će seriju od 34 crteža koji se baziraju na dokumentu iz arhive Haškog tribunala.

Vladimir Petrović će kreirati digitalnu kolekciju materijala u vezi s Vance-Owenovim mirovnim planom za Bosnu i Hercegovinu.