Članak

Ramiz Halilović tužio BiH za više od 100.000 KM za naknadu štete

12. Novembra 2019.16:18
Ramiz Halilović, pravosnažno oslobođen optužbi za zločin počinjen na području Kladnja, tužio je Bosnu i Hercegovinu radi naknade materijalne i nematerijalne štete veće od 100.000 konvertibilnih maraka (KM).

Nina Karačić, Halilovićeva advokatica, kazala je da je Halilović imao 978 dana mjere zabrane koje mu je odredio Sud BiH tokom vođenja postupka za zločin za koji je osobođen.

Naglasila je da mu je 386 dana bilo zabranjeno napuštanje mjesta prebivališta, odnosno područja Tuzlanskog kantona, zbog čega nije mogao da se kreće na području Republike Srpske (RS), gdje je imao poslovne veze jer je vlasnik ribnjaka.

Na okolnost štete koju pretrpio Ribnjak “Rumeni” zbog Halilovićevog optuženja i mjera zabrane, Karačić je na pripremnom ročištu predložila da se sasluša računovođa ribnjaka Mirela Kučanin.

U vezi s naknadom materijalne štete, Karačić je Sudu dostavila fakture, račune i izvode Vasvije Vidović, kao dokaz da je tada optuženi Ramiz Halilović na ime odbrane uplaćivao novac prije donošenja rješenja o odbrani po službenoj dužnosti.

Za naknadu nematerijalne štete, Karačić je predložila da se izvrši vještačenje Halilovića, da vještak neuropsihijatar utvrdi postojanje duševne boli zbog umanjene životne aktivnosti, te visine i intenziteta pretpljenog straha zbog vođenja krivičnog postupka i kako je krivični postupak uticao na njega i kakve je posljedice imao po njegovo zdravlje.

Karačić je Sudu predala i medicinsku dokumentaciju za optuženog.

Sud je prihvatio prijedlog da Halilović svjedoči o posljedicama koje su optuženje i vođenje postupka imali po njegovo zdravlje i posao.

Osim ovih dokaza, Karačić je Sudu dostavila i materijalne dokaze kao što su optužnica, rješenja o mjerama zabrane, te prvostepenu i drugostepenu presudu.

Fahreta Delić iz Pravobranilaštva BiH rekla je da se u cijelosti protivi prijedlogu materijalnih dokaza izuzev dokaza Suda BiH.

Sud BiH je prihvatio prijedloge Halilovićeve advokatice te će na narednom ročištu svjedočiti optuženi, računovođa, a nalaz i mišljenje će iznijeti vještak psihijatrijske struke.

Na ovom ročištu će Halilovićeva advokatica iznijeti precizan iznos tužbe nakon što vještak iznese svoj nalaz i mišljenje.

Apelaciono vijeće Suda BiH je u maju ove godine potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Halilović zajedno s još šest osoba oslobođen optužbi za ratni zločin počinjen na području Kladnja u periodu od maja 1992. do jula 1993. godine.

Krivice su pravosnažno, osim Halilovića, oslobođeni Safet Mujčinović, Selman Busnov, Nusret Muhić, Zijad Hamzić, Nedžad Hodžić i Osman Gogić.

Haliloviću i ostalima sudilo za nezakonito zatvaranje srpskih civila u Stuparima kod Kladnja, kao i njihovo premlaćivanje i nečovječno postupanje.

Naredno ročište zakazano je za 17. februar.

Albina Sorguč