Članak

Zukić i ostali: Rokovnik i ceduljice sa imenima svjedoka

30. Septembra 2019.12:00
Sarajevsko Kantonalno tužilaštvo je u nastavku suđenja za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima među materijalnim dokazima uložilo dokumentaciju koja je pronađena prilikom pretresa optuženih.

Tužiteljica Nermina Kulenović je uložila rokovnik koji je privremeno oduzet od Ramiza Karavdića i u kojem je, kako je pojasnila, na jednoj od stranica napisano ime jednog od svjedoka te nazivi javnih preduzeća.

“Najrelevantnije je što se na jednoj od stranica nalazi broj Senada Trake”, rekla je tužiteljica.

Karavdićev branilac Sanjin Bandović je istakao prigovor relevantnosti, uz objašnjenje da ne vidi u čemu je inkriminacija te šta je svrha i cilj navoda Optužbe ako je neko zapisao nečiji broj telefona.

Tužilaštvo je uložilo rokovnik koji je oduzet od Eseda Džananovića u kojem je bio stiker sa imenima dvije svjedokinje, kao i ceduljicu sa kopijama diploma koje su pronađene u kući optuženog Senada Trake.

Među predočenim dokazima su i dvije ceduljice sa napisanim imenima svjedoka koje su pronađene u kancelariji Safeta Bibića, kao i kopija oglasa “Elektroprivrede”.

Na skoro sve predočene dokaze Odbrane su istakle prigovor relevantnosti.

Na današnje ročište, iako je bilo planirano, nije pristupio Vahid Selimbegović, stručna osoba Federalne uprave policije (FUP), a Sud je konstatovao da je on opravdao izostanak, te će biti pozvan u nastavku suđenja.

Zukić, Bibić, Karavdić, Senad i Nedžad Trako, Džananović i Asim Sarajlić terete se za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima.

Nastavak suđenja je 14. oktobra.