Članak

Bogdanović i ostali: Zamjenik komandira pravno nije postojao

26. Septembra 2019.16:59
Vještak Odbrane je izjavio da je, prema pravilniku, do 1994. godine u Janji postojalo odjeljenje milicije, ali da nije postojalo radno mjesto zamjenika komandira.

Vještak Mile Matijević je iznio nalaz i mišljenje na zahtjev Odbrane Milana Đokića, koji je, prema optužnici, bio komandir Staničnog odjeljenja milicije u Janji u periodu od 2. decembra 1992. do 21. juna 1993. godine, kao i zamjenik komandira.

Tužilac Edin Muratbegović vještaku je predočio veći broj spiskova na kojima se Đokić navodi u svojstvu zamjenika komandira. Spiskovi se odnose na isplate plata za septembar i oktobar 1992, kao i ostvareni broj radnih sati od maja do decembra. Predočen je i dopis komandira Policijske stanice u Janji iz 2015. u kojem se navodi da iz rednih lista proizilazi da je Đokić bio zamjenik komandira do polovine novembra 1992. godine.

Vještak Matijević je rekao da je tačno da se u tim dokumentima navodi da je Đokić bio zamjenik komandira, ali je kazao da je njegov zadatak bio da tumači normativne akte. Objasnio je da se bavio pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koji do 1994. godine nije propisivao poziciju zamjenika u odjeljenju milicije.

Kako je dodao, novim pravilnikom iz 1994. godine, kada se u Janji uspostavila Policijska stanica, uvedeno je i radno mjesto zamjenika komandira.

Matijević je rekao da je u tom vremenu bilo “dosta neurednosti” i da nisu poštovana pravila. Napomenuo je da je moguće da su se funkcije pogrešno navodile radi veće plate ili unapređenja.

Vještak je kazao da bi morao imati rješenja o raspoređivanju na radno mjesto da bi se mogao odrediti o nečijoj funkciji.

Branilac Miodrag Stojanović predočio mu je rješenja o raspoređivanju Đokića na mjesto vođe patrolnog sektora, na šta je vještak rekao da su ona u skladu sa pravilnikom.

Tužilac Muratbegović prigovorio je na nalaz vještaka kao nepotpun, navodeći da je trebao izvršiti uvid u dokaze i arhivu policije. Prema njegovim riječima, tada bi zaključci bili drugačiji od onih koje je izveo na osnovu tri ili četiri dokumenta.

Za učešće u nezakonitom privođenju, maltretiranju, premlaćivanju i ubistvima civilnog bošnjačkog stanovništva na području Janje, osim Đokića optuženi su Zoran Bogdanović, Ljubiša Ikić, Branislav Trišić, Zoran Tanasić, Žarko Milanović, Mladen Krajišnik, Savo Mršić, Milivoje Čobić i Milan Marković. Prema optužnici, oni su bili komandiri i pripadnici aktivnog i rezervnog sastava stanice milicije u Janji.

Nastavak suđenja zakazan je za 10. oktobar.

Marija Taušan