Članak

Revizori upozorili na višegodišnja kašnjenja projekata pravosudnih i policijskih institucija

9. Avgusta 2019.13:03
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je, u izvještajima o radu državnih institucija u 2018. godini, upozorio na višegodišnje kašnjenje u važnim projektima i stalne probleme u provođenju nabavki u institucijama i agencijama koje se bave pravdom i sigurnosti.

Iako je većina njih dobila pozitivno mišljenje revizora za finansijsko poslovanje u protekloj godini, revizori su za nekoliko njih skrenuli pažnju na nepoštivanje ranijih preporuka revizora, kašnjenje u rješavanju višegodišnjih problema i nedostatak konkurencije na tenderima.

Ministarstvo sigurnosti BiH kritikovano je jer mjesecima na bolovanju drži uposlenika protiv kojeg je podignuta optužnica za ratne zločine, Tužilaštvo BiH zbog smanjenog broja prijava korupcije, a Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) zbog isplate putnih troškova svojim članovima.

Borba protiv korupcije u državnom pravosuđu
Preporuke koje su date Sudu i Tužilaštvu BiH, kao i Ustavnom sudu, odnose se na nedostatak interne revizije.

Zbog neslaganja s Ministarstvom pravde BiH o tome da bi Jedinica unutrašnje revizije ovog ministarstva trebala vršiti reviziju, Sud BiH nije ni tokom 2018. godine uspostavio sistem unutrašnje revizije, stoji u revizorskom izvještaju za ovu instituciju.

Revizori su naveli da Sud BiH radi na ranijim preporukama o naplati sudske takse, troškova krivičnog postupka, novčanih kazni i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kako bi se naplatila u korist budžeta institucija BiH.

Tužilaštvo BiH je u svom izvještaju o radu za 2018. godinu, koji je dostavilo VSTV-u, navelo da kontinuirano radi na predmetima korupcije, ali da je u odnosu na godinu ranije, prema revizorima, zaprimljeno mnogo manje prijava.

“Tužilaštvo nije osiguralo javnosti dostupne informacije o online sistemima i telefonskim linijama za prijavu korupcije na svojoj web stranici”, stoji u izvještaju.

VSTV-u je preporučeno da u narednom periodu stavi akcenat na konkretne aktivnosti na prevenciji korupcije i izvještavanju o tome, “uzimajući u obzir njegove nadležnosti i ulogu u cjelokupnom pravosudnom sistemu”.

Osim toga, VSTV je obavezan da precizno definira uslove, postupak i način ostvarivanja prava na opravdane putne troškove članova Vijeća u punom radnom angažmanu, te je obrazloženo da se, osim dnevnica, pojedinim članovima Vijeća koji ne koriste hotelski smještaj, obračunavaju uvećane dnevnice za 70 posto.

U izvještaju je navedeno da predsjednik VSTV-a od maja 2018. koristi hotelski smještaj u Sarajevu i ne uvećavaju mu se dnevnice za 70 posto, da je jedan od potpredsjednika iz istog grada i ne ostvaruje naknade za putne troškove, dok drugi potpredsjednik ostvaruje dnevnice i uvećanje dnevnica za 70 posto, kao i jedan član Vijeća u punovremenom radnom angažmanu.

Policijski pravilnici i nabavke
Revizori su utvrdili da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela već deceniju nije riješila problem nepostojanja pravnog osnova za zaštitu osoba i objekata. U svom izvještaju su objasnili da su od 2009. godine, kada je izmijenjen Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, prestali da važe i podzakonski akti o zaštiti osoba i objekata.

“Dakle, od 2009. godine nadležne institucije nisu riješile pitanje pravnog okvira, odnosno nisu donijele podzakonske akte koji precizno definišu ko su štićene osobe, koji su to štićeni objekti i imovina, i način provođenja aktivnosti zaštite”, napisali su revizori.

Direkciji je preporučeno da “proaktivno pristupi rješavanju” ovog pitanja “uzimajući u obzir nedopustivo dug period u kome nije donesen pravni okvir po ovom pitanju i činjenicu da se putni troškovi vezani za obezbjeđenje ličnosti iz godine u godinu povećavaju u značajnim iznosima”.

Sličnu preporuku dobila je i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) zbog “dugogodišnjeg zastoja u realiziranju višegodišnjeg kapitalnog ulaganja u projekat izgradnje Baze za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku”. Revizori su napomenuli da je kod izgradnje Baze, koje je bilo planirano da se završi do kraja 2016. godine, došlo do “potpunog zastoja u realiziranju planiranih sredstava za ovaj projekat” i da je tokom 2018. godine utrošeno samo 150 konvertibilnih maraka (KM) na višegodišnja kapitalna ulaganja, a da je više od šest miliona maraka preneseno na narednu godinu.

Značajan dio izvještaja za SIPA-u odnosi se ne slabosti u provođenju javnih nabavki, posebno za službena vozila.

Kao i kod SIPA-e, revizori su upozorili na slabosti u provođenju javnih nabavki u Graničnoj policiji, a najveći dio mišljenja se odnosi na nabavku službenih vozila. Revizori su utvrdili da konkurencija u nabavkama Granične policije postoji samo formalno, “iako ona realno uglavnom ne postoji” pa su revizori postavili pitanje svrhe javnih nabavki, “odnosno ako je javna nabavka predvidiva, ona postaje sama sebi svrha”.

“U takvim okolnostima (odsustvo konkurencije) očekivati je da ponuđači, s obzirom da funkcionišu na bazi profita, nastoje maksimizirati vlastitu korist u postupku”, naveli su revizori.

Revizori su skrenuli pažnju da ne postoji osnov za korištenje službenih vozila za dolazak na posao i odlazak kući, što u Graničnoj policiji osim direktora ima i šef Kabineta te savjetnici.

Troškovi goriva u Graničnoj policiji su zbog velikog broja migranata na granicama povećani za više od 30 posto, naveli su revizori.

Granična policija je protekle godine tražila od Ministarstva sigurnosti da poveća broj policajaca na granicama kroz Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, ali taj akt, utvrdili su revizori, Ministarstvo još nije uputilo Vijeću ministara na razmatranje.

“Činjenica je da je Prijedlog pravilnika Ministarstvu sigurnosti BiH dostavljen na daljnje postupanje još prije godinu dana i da ta analiza još nije završena. Bitno je istaknuti da su na pripremi prijedloga pravilnika utrošeni kako materijalni tako i ljudski resursi, kao i to da je Granična policija najviše pogođena migrantskom krizom i potrebom da adekvatno odgovori na izazove koje ista sa sobom nosi”, stoji u izvještaju.

Zbog neobjavljivanja Pravilnika o izgledu policijskih uniformi za policijska tijela na nivou BiH u 2018. godini nisu pokrenuti ni neki od tendera za nabavku uniformi.

Optuženik za ratne zločine na bolovanju
Ministarstvu sigurnosti BiH revizori su sugerisali da posvete više pažnje okolnostima koje utiču na radnopravni status zaposlenika i isplata po tom osnovu.

U izvještaju stoji da je krajem 2017. pomoćnik ministra u Sektoru za pravne, kadrovske, opće i finansijsko-materijalne poslove otišao na bolovanje koje koristi do danas. Revizorima je kao razlog dužine bolovanja navedeno da je protiv tog uposlenika Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu zbog ratnog zločina.

“Prema raspoloživim podacima, optužnica je potvrđena, ali spomenuto lice nije suspendovano, već se u šiht listama konstantno vodi na bolovanju i dijelom na godišnjem odmoru”, naveli su rezivori.

Pri analizi Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, istaknuto je kako nije izvršena kontrola finansijskih poslova, niti je izvještaj o tome predočen Ministarstvu pravde i Vijeću ministara, s obzirom na to da Nadzorni odbor Zavoda nije imenovan niti je funkcionisao u 2018. godini.

“Vijeće ministara još uvijek nije donijelo odluku o stavljanju Državnog zatvora u funkciju bez obzira na činjenicu da je isporučena oprema instalirana i da ističu garantni rokovi te drugi negativni efekti proistekli iz kašnjenja. Vijeće ministara još nije donijelo odluku o datumu početka rada Državnog zatvora i imenovanju rukovodioca, tako da projekat izgradnje zatvora nije okončan u potpunosti”, naglašeno je u izvještaju.

Osim toga, navedeno je da “značajno” kašnjenje u realizaciji ovog projekta za posljedicu ima sveukupno povećanje troškova, uz eventualnu mogućnost da donatori povuku svoja sredstva.

Jedinica za izgradnju državnog zatvora jedna je od tek nekoliko institucija na državnom nivou koje su dobile mišljenje s rezervom.

Ministarstvu pravde, kao jednom od nosilaca ovog projekta, također je preporučeno da iskoristi raspoložive resurse te blagovremeno izvrši sve pripremne radnje i ubrza proces stavljanja u funkciju Državnog zatvora.

Ministar pravde Josip Grubeša je, kako su prenijeli mediji, nakon posljednje sjednice Vijeća ministara rekao kako je usvojena odluka prema kojoj će Državni zatvor s radom početi u augustu i da se prvi zatvorenici mogu očekivati naredne godine.

Osim za zatvor, državi revizori su pri kontroli Ministarstva pravde konstatovali da rekonstrukcija i nadogradnja sprata za smještaj Tužilaštva BiH ni u 2018. nije bila u punoj mjeri efikasna te da građevinski radovi nisu započeli.

    Haris Rovčanin