Članak

Predstavljeni rezultati unaprijeđenog informacionog sistema za migracije u BiH

6. Avgusta 2019.16:28
Bosna i Hercegovina je obezbijedila novac za videonadzor na svim graničnim prelazima, a olakšan je posao i turističkim radnicima, koji će moći putem interneta prijaviti boravak turista, kazano je tokom predstavljanja rezultata projekta rekonstrukcije, proširivanja i moderniziranja informacionog sistema o migracijama “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH”.

Samir Rizvo, pomoćnik ministra sigurnosti, rekao je da će prošireni i modernizovani sistem koristiti sve nadležne institucije i službe za provođenje zakona koje trebaju podatke o strancima koji su dobijali vize ili prelazili granicu, zatražili azil te imali privremeni ili trajni boravak u BiH.

“Ovaj sistem će osloboditi mnoge ljudske resurse koje smo do sada morali alocirati da bismo prikupljali te statistički obrađivali i realizirali cjelokupnu situaciju kada je u pitanju migracija u BiH”, kazao je Rizvo.

Prema njegovim riječima, osigurana su sredstva od Evropske komisije za izgradnju sistema videonadzora na graničnim prelazima, i taj proces je počeo, kao i sredstva za nadogradnju informacionog sistema s biometrijskim modulom.

[BiH je Strategijom za prevenciju i borbu protiv terorizma bila obavezna uvesti videonadzor na svim graničnim prelazima do kraja 2018. godine.]

Kroz ovaj projekat, objasnio je Rizvo, olakšano je poslovanje hotelskim i turističkim preduzećima jer više nisu u obavezi da popunjavaju kartone, vode papirnate knjige i nose prijave boravka stranaca u Službu za poslove sa strancima, nego jednostavno mogu to da urade online, a provedene su i obuke u vezi s migracijama, azilom i strancima.

Unaprijeđeni informacioni sistem za migracije, kako je rečeno na prezentaciji, omogućit će efikasno upravljanje podacima o azilu, boravišnim dozvolama, registracijama, vizama i graničnim prelazima te evidentiranje i praćenje ulaska i boravka stranaca u BiH.

Projekat je podržao Švicarski državni sekretarijat za migracije, a provelo Ministarstvo sigurnosti BiH uz podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Sven Gracin iz Švicarskog državnog sekretarijata je kazao kako je Švicarska s BiH sklopila migracijsko partnerstvo 2009. godine, da su zadovoljni rezultatima i mogućnošću saradnje u vezi sa upravljanjem migracijama, te je najavio nastavak pružanja podrške.

“Naša saradnja se razvijala tokom godina i nadamo se da ćemo pomoći partnerima u BiH da se nose s trenutnom situacijom”, naveo je Gracin.

Rizvo nije odgovorio na brojna novinarska pitanja o migrantima koji se trenutno nalaze u BiH, uz obrazloženje da je ovaj projekat pripreman mnogo prije posljednjeg vala migranata u BiH.