Članak

Pavić: Bez saznanja o ubistvu porodice Čaušević

19. Novembra 2018.13:58
Tri svjedoka Odbrane su izjavila da nikada nisu čuli za ubistvo civila na punktu u Rizvanovićima kod Prijedora, niti da je optuženi Sretko Pavić nekoga ubio.

Bratislav Bilbija, nekadašnji komandir Ljeskarske čete Vojske Republike Srpske (VRS), ispričao je da su zadaci čete bili obezbjeđenje sela Ljeskare, jer je sa sve četiri strane bilo okruženo muslimanskim i hrvatskim stanovništvom.

Osim obezbjeđenja, kazao je, desetak pripadnika bilo je u selu Rizvanovići čije sjedište je bilo u Društvenom domu i kafani. Kako je rekao, tu u selu su bili i pripadnici Volarske čete. Naveo je da nije išao u obilazak punkta u Rizvanovićima te da mu nije poznato je li tamo bio optuženi Sretko Pavić. U tom periodu ga nije viđao i ne zna gdje je bio angažovan.

“Po mojim saznanjima, bio je punkt i ako bude potrebna pomoć muslimanskom stanovništvu, da se njima mogu obratiti za sve pomoći… Na rejonu gdje je bila smještena četa u Rizvanovićima, nisam čuo da je bilo ubijenih od muslimanskog stanovništva”, kazao je svjedok, dodavši da su tu na punktu, od njegove čete, bili S-1 i Đuro Adamović.

Upitan o ubistvu porodice Čaušević, svjedok je odgovorio da je za taj slučaj čuo kada je optuženi Pavić uhapšen. Kako je rekao, u selu su svi bili iznenađeni kada su čuli šta se desilo i ko je uhapšen.

Pavić je optužen da je, kao pripadnik Volarske čete, koja je bila u sastavu Šestog ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade VRS-a, u drugoj polovini jula 1992. godine odveo pet civila na punkt u Rizvanoviće, zatvorio ih, a potom ubio.

Branko Savić je naveo da je, kao pripadnik rezervnog sastava milicije, sredinom jula 1992. boravio na punktu u Rizvanovićima, gdje su bili smješteni u školi. Kazao je da su na tom punktu stražarili, ali da nisu patrolirali i hapsili, te da pucanjave nije bilo.

“Na punktu nije niko ubijen, ni u školi, ni bluzu škole. Nisam ni čuo da je bilo ubistava. Pavića poznajem, nisam čuo da je on ubio nekoga. Jedan dan sam čuo da je priveden. Pavić je bio s nama na punktu, viđao sam ga nekoliko puta u prolazu”, ispričao je svjedok.

Treći svjedok Boro Glušac, bivši pripadnik Volarske čete, izjavio je da je od aprila 1992. bio angažovan na punktu u Hambarinama, udaljenom oko dva kilometra od Rizvanovića. Njegov zadatak je bila kontrola saobraćaja i prolaznika, a hapšenja i ubistava nije bilo, rekao je.

“Da je na punktu u Rizvanovićima bilo ubistava, nisam čuo. Nisam čuo ni za ubistvo porodice Čaušević. Pavića poznajem od djetinjstva. Da je ubio nekoga, nisam čuo. On je uvijek bio dobar s muslimanskim i hrvatskim stanovništvom. Iz medija sam čuo za šta mu se sudi. Nisam čuo, niti je on takav da je činio zlodjela”, posvjedočio je Glušac.

Suđenje se nastavlja 17. decembra.

Emina Dizdarević