Članak

Nanić i ostali: Bez nadležnosti za kažnjavanje

29. Oktobra 2018.15:43
U nastavku suđenja za zločine počinjene u Bužimu, svjedok Državnog tužilaštva izjavio je da je pomoćnik komandanta brigade za bezbjednost bio optuženi Zijad Nanić i da on nije imao nadležnosti da kazni nekoga od vojnih policajaca.

Nurija Bajraktarević je ispričao da je obavljao dužnost pomoćnika komandanta 505. brigade za pravne poslove, a da je pomoćnik za bezbjednost bio Zijad Nanić.

Prema njegovim riječima, svi pomoćnici su komandantu brigade podnosili izvještaj, a u slučaju da bi saznali da je počinjeno neko krivično djelo, to su morali i da prijave.

“Ako je neko od Vojne policije počinio krivično djelo nad pritvorenicima, dužnost pomoćnika za bezbjednost je da podnese izvještaj komandantu, a onda bi on meni naredio da ja sačinim krivičnu prijavu. Pomoćnik za bjezbjednost nije mogao da kazni nekoga”, rekao je Bajraktarević.

Svjedok je kazao da nije podnio ni jednu prijavu za ratni zločin počinjen nad pritvorenicima, kao i to da su i ratni zarobljenici i dezerteri imali ista prava.

Dodao je da su često vojni policajci bili angažovani na obezbjeđenju komandanta, a da su se komandiri Vojne policije mijenjali zbog pogibija, jer su išli u borbena dejstva.

Za nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima u bivšem hotelu “Radoč” u Bužimu u periodu od novembra 1994. do augusta 1995. godine, sudi se Zijadu Naniću, Esadu Kudeliću, Vahidu Bajraktareviću, Senadu Salkiću, Hasanu Mustafiću, Nedžadu Bapiću, Samiru i Huseinu Isakoviću te Mehmedu Aleševiću.

Prema optužnici, Nanić je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost 505. bužimske brigade Petog korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), Kudelić komandir voda Vojne policije, Bajraktarević, Salkić, Mustafić, Bapić te Samir i Husein Isaković pripadnici Vojne policije, a Alešević referent u vodu Vojne policije.

U pročitanom iskazu svjedok Hamdija Mustafić je posvjedočio da je jedno vrijeme bio zamjenik komandanta brigade Nanića, koji mu nije dao da se miješa u rad Vojne policije.

“Ja sam digao ruke od Vojne policije. Kada sam došao, htio sam da oni budu ogledalo brigade, ali se Izet Nanić usprotivio. Rekao mi je da se ne miješam i da mu je pomoćnik za bezbjednost stručni organ”, kazao je Mustafić i dodao da je pomoćnik za bezbjednost bio Zijad Nanić.

Prema njegovim riječima, Zijad Nanić je sa svojim operativcima bio zadužen za smještaj pritvorenika, kao i za njihovu ishranu, koja je bila ista kao i za sve pripadnike 505. brigade.

Suđenje će se nastaviti 12. novembra.

Ajla Gežo