Članak

Favoriziranje firmi u postupku javnih nabavki

12. Juna 2018.13:34
Kriterij “dosadašnja saradnja” je bio skriveni faktor koji je favorizirao neke firme na javnim pozivima, izjavio je svjedok Muhamed Šadić pred Kantonalnim sudom u Tuzli, na suđenju za zloupotrebe u Rudniku mrkog uglja (RMU) Đurđevik.

Šadić, koji je obavljao funkciju direktora Odjela interne revizije, iako nije bio zaposlenik RMU-a, kako je kazao, uvijek je bio protiv ovog kriterija.

“Postojale su određene manjkavosti. Ovaj kriterij je bio diskriminatoran”, rekao je Šadić.

U Kantonalnom sudu u Tuzli sudi se Adnanu Šabiću, bivšem direktoru RMU-a Đurđevik, Esadu Hodžiću, bivšem šefu Službe za komercijalne poslove, i Nerminu Aliću, bivšem rukovodiocu Sektora trgovine na veliko u firmi “Junuzović kopex”, koji su optuženi zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, a u vezi s nabavkom i prodajom veće količine dizel-goriva tokom 2006. godine.

U optužnici, koja je podignuta i protiv pravnog lica “Junuzović kopex”, navedeno je da je Šabić donio odluku o provođenju postupka javne nabavke za devet miliona litara dizel-goriva za period od dvije godine i 32.000 litara benzina.

U cijeloj proceduri, kako stoji u optužnici, sporan je kriterij “dosadašnja saradnja”, koji je firmu “Junuzović kopex” stavio u povlašteni položaj, bez obzira što je druga firma imala jeftiniju ponudu za iznos od oko 750.000 KM. Nakon dugogodišnjeg procesa, firma “Shell-Elektron” je pravosnažnom odlukom Suda BiH naplatila od RMU-a izgubljenu dobit u iznosu od oko 1.160.000 KM, čime je RMU oštećen i za ovaj iznos.

Na ovom ročištu su svjedočili i Adnan Softić, koji je radio u Službi za javne nabavke i učestvovao u izradi sedmičnih ugovora s firmom “Junuzović kopex”, i Izet Kikanović, ekonomista u RMU-u Đurđevik, koji je kazao da je ključna osoba za nabavke bio optuženi Hodžić.

Svjedočio je i Šefket Brčaninović, pomoćnik direktora za pravne poslove RMU-a Đurđevik, koji je rekao da su sva njegova saznanja u ovom slučaju u vezi s vođenjem drugostepenog postupka i suđenjem koje je u toku.

Međutim, kada je upitan da li zna zbog čega je pozvan na suđenje, Brčaninović je odgovorio da mu to “nije jasno”.

Brčaninović je ovlašten od strane direktora da može zastupati RMU pred sudom u Tuzli.

Ranije je, na osnovu prijedloga Kantonalnog tužilaštva, postavljen imovinskopravni zahtjev za naknadu štete koja je nastala u rudniku, a koji je potpisao Brčaninović.

Suđenje će se nastaviti 3. jula ove godine.

Samir Karić