Ponovno vještačenje Ališpage, on kaže da je “mrtav čovjek”

5. Februara 2018.15:27
Sud Bosne i Hercegovine na statusnoj konferenciji odlučio da se uradi novo vještačenje Zulfikara Ališpage, optuženog za ratni zločin počinjen u Trusini kod Konjica.

Nakon godinu dana od posljednjeg ročišta na kojem je razgovarano o zdravstvenom stanju Ališpage, Sudsko vijeće je odredilo tim vještaka iz Banje Luke, od čijeg će nalaza zavisiti daljnji tok suđenja.

Branilac Ališpage, Ragib Hadžić je tražio da se uradi potpuno vještačenje i nalaz o razvitku bolesti i da tim ljekara bude po izboru Odbrane, što je Sudsko vijeće odbilo.

“Mom branjeniku su dijagnosticirane smetnje s probavnim traktom 2010. godine kada je bio u pritvoru, a prvu operaciju je imao tek četiri godine poslije. Predmet vještačenja treba da bude i to da li je izostanak liječenja doprinio razvitku bolesti i pogoršanju zdravstvenog stanja”, pojasnio je Hadžić.

Željka Marenić, predsjedavajuća Sudskog vijeća, kazala je da je ozbiljno shvaćeno zdravstveno stanje optuženog, ali da se postupak kad-tad treba nastaviti jer ratni zločin ne zastarijeva.

Ališpago je bio optužen za zločine počinjene u selu Trusina zajedno s još petoricom pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) – Mensurom Memićem, Dževadom Salčinom, Senadom Hakalovićem, Nedžadom Hodžićem i Nihadom Bojadžićem. Međutim, zbog njegove bolesti postupak je razdvojen u martu 2014. godine.

Bivši pripadnici Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar”, Memić, Hodžić i Bojadžić su pravosnažno osuđeni na 37 godina zbog ubistva hrvatskih civila i zarobljenih vojnika u Trusini.

Salčin, također nekadašnji pripadnik tog odreda, te Hakalović bivši pripadnik odreda “Neretvica” , oslobođeni su optužbi.

“Falsifikovali su dokumente da bi podigli optužnicu. Ja sam već ubijen, ja sam mrtav čovjek zbog njihovih falsifikovanja. Ja ne vjerujem da ću tek tako završiti ovaj proces, mrtav sam čovjek, umiru mi svjedoci”, kazao je Ališpago, prije nego što ga je Sudsko vijeće prekinulo uz obrazloženje da ovo nije tema statusne konferencije.

Naredno ročište će biti naknadno zakazano.

Ajla Gežo