Članak

Žarku Vukoviću sedam godina zatvora za silovanje u Foči

11. Oktobra 2017.14:43
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Žarka Vukovića na sedam godina zatvora za višestruko silovanje zaštićene svjedokinje A-1, počinjeno na području opštine Foča, od aprila do augusta 1992. “Uvjerenje Vijeća o krivici optuženog za silovanje oštećene utemeljeno je na njenom iskazu, koji je detaljan, uvjerljiv i potkrijepljen iskazima drugih svjedoka”, kazala je Mediha Pašić, predsjedavajuća Sudskog vijeća.

This post is also available in: English (English)

Pašić je navela da je Vuković oštećenu silovao upotrebom sile u podrumu svoje kuće, te je silovanje u više navrata izvršio u njenoj kući.

“Vijeće je utvrdilo da je Vuković postupao kao pripadnik VRS-a (Vojske Republike Srpske) u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih struktura usmjerenih prema bošnjačkom stanovništvu, svjestan da su njegove radnje upravo dio tog napada čime je počinio zločin protiv čovječnosti”, izjavila je Pašić.

Predsjedavajuća Vijeća je navela da je smrt oštećene nastupila nakon podizanja optužnice te da nije saslušana tokom glavnog pretresa, ali je naglasila da su iskazi koje je dala u istrazi saglasni i da su zajedno s drugim iskazima svjedoka potvrdili činjenične navode optužnice.

Dokazi Odbrane, kako je kazala Pašić, nisu mogli dovesti u sumnju iskaze svjedoka Tužilaštva BiH, kao i materijalne dokaze. Posljedice koje su nastupile kod oštećene, prema obrazloženju presude, iznio je neuropsihijatar Omer Ćemalović, navodeći da se dugotrajno liječila kod psihijatra nakon posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i trajne promjene ličnosti.

Prilikom odmjeravanja kazne, Sud je kao olakšavajuće okolnosti cijenio da Vuković nije ranije osuđivan, a otežavajuće ustrajnost i bezobzirnost u počinjenju djela.

“Izrečena kazna od sedam godina je srazmjerna težini počinjenog djela”, navela je Pašić.

Vuković se nije pojavio na izricanju prvostepene presude. Oslobođen je plaćanja troškova krivičnog postupka zbog lošeg imovinskog stanja.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću Suda BiH.

Albina Sorguč


This post is also available in: English (English)