Članak

Ćurić i ostali: Odbrana želi oslobađajuću presudu

Iznoseći završnu riječi na suđenju za zločine počinjene 1993. godine na području Mostara, Odbrana optuženog Ibrahima Demirovića je zatražila donošenje oslobađajuće presude.

Advokat Nijaz Đuliman je zatražio donošenje oslobađajuće presude, kazavši da Demirović nije mogao uticati na to koji će se civili hrvatske nacionalnosti zatvoriti na području Potoka kod Mostara, a koji ne.

„U iskazima svjedoka Optužbe nije pomenuto da je Demirović protivpravno lišio slobode civile i zatvorio ih… Ni jedan svjedok nije izjavio da je moj branjenik izveo civile na živi štit. Svjedoci Tužilaštva paušalno navode da su izvođeni na živi štit“, izjavio je on.

Također, Odbrana navodi da nije dokazano učešće optuženog u odvođenju žena kako bi spasile ranjenog vojnika Armije BiH iz Neretve, kao i da oni ne pominju Demirovića.

Za zločin počinjen nad civilima hrvatske nacionalnosti koji su 1993. zatvarani te fizički i psihički maltretirani, optuženi su Enes Ćurić, Ibrahim Demirović, Samir Kreso, Habib Čopelj i Mehmed Kaminić.

Prema optužnici, Ćurić je bio pripadnik 49. brdske brigade Armije BiH (ABiH) i upravnik zatvoreničkih objekata u Potocima kod Mostara, Demirović komandant 47. brdske brigade ABiH, Kreso načelnik saniteta jedinice koja je djelovala na području Bijelog Polja, a Čopelj i Kaminić pripadnici ABiH. Demirović je optužen i da je u Potocima jednu osobu prisiljavao na seksualni odnos.

Đuliman je u završnoj riječi rekao da je došlo kod zamjene identetita prilikom prepoznavanja optuženog Demirovića. Na ratnim fotografijama, kako je kazao, se vidi da on nije bio krupan, sa crnom dugom kosom, kako su kazali svjedoci.

Prema riječima Odbrane, nejasna je uloga optuženog u odvođenju civila na brdo Čučurak kako bi prenijeli dijelove protuvazdušnog topa. Dodaje da je netačna tvrdnja da je Čučurak bio na prvoj borbenoj liniji.

„Odbrana smatra da optuženi nije počinio krivične radnje i da je izvodio grupu zatvorenika na kopanje rovova i tranšea“, rekao je advokat.

Advokat Đuliman je spomenuo i tačku optužnice, koja Demirovića tereti da je osobu „B“ prisiljavao na seksualni odnos. Kako je kazao, Odbrana je mišljenja da nije van razumne sumnje dokazano da je on počinio to djelo.

Odbrana je zatražila oslobađanje optuženog Demirovića po svim tačkama optužnice.

Odbrana trećeoptuženog Krese završnu riječ će iznijeti 24. maja.

Emina Dizdarević Tahmiščija